Enerji, Şalt, Enerji Kalitesi, Pano, Trafo, Kablo, Motor, Kesintisiz Güç Kaynağı, Topraklama, Aydınlatma, Test-Ölçüm, Elektrik Proje-Taahhüt, Elektronik, dergi

AKILLI ALTYAPI: GELECEĞİN ANAHTARI

Altyapı denince akla ekonomik ve sosyal birçok faaliyet gelir. Altyapının gerçekten akıllı olduğu bir dünyada sensör teknolojileri altyapıya ve onunla alakalı ekipmanlara gömülü şekilde yer alır. Akıllı altyapılar çevresindeki değişikliklere zeki bir şekilde cevap vererek kendi kullanımını kontrol etme yeteneğine sahip.

Altyapı; ekonomik ilişkiler, her türlü iktisadi, finansal ve sosyal faaliyetlerin ve üretim biçimlerinin tümünü oluşturur. Genel anlamıyla altyapı dünya ekonomilerinin bel kemiğini niteliğindedir. Güvenli ve verimli bir altyapı, ekonominin temelini oluşturur. Daha önce benzeri görülmemiş kentleşme, devamlı küreselleşme ve iklim değişikliği etkileri nedeniyle dünyada altyapı sistemleri artan bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Buna ek olarak, gelişmekte olan ülkeler yeni altyapıların oluşturulması için çabalarken, gelişmiş ülkelerin ise eskimiş altyapılarını değiştirmeleri gerekiyor. 2016 ve 2030 yılları arasında küresel gelişmeyi sağlamak için yaklaşık 50 trilyon dolarlık bir altyapı yatırımı gerekecek.

Altyapıların daha verimli ve güvenli olmasını sağlamak için, enerji üretim ve dağıtımını optimize eden, binaları akıllı hale getiren ve trafik akışını dengede tutan akıllı bir altyapıya ihtiyaç var. Siemens ise bulunduğu konumla altyapı sistemlerinin kullanıcılara tam potansiyel kazandırmasına yardım ediyor. Mühendislik ve veri uzmanlığı birleşerek kentsel ve endüstriyel altyapılarda çıkan ana sorunlara cevap sağlayabiliyor. Akıllı altyapılar sensörler, kontroller ve yazılımlardaki üstün özellikleri kullanıyor. En önemli nokta ise hem var olan hem de yeni şehir altyapı sistemlerinden tam olarak yararlanılmasıyla ilgili verileri kullanıyor. Bu da aşağıdaki üç maddeyi uygulayarak sağlanabilir. Arttırılmış zeka ve şeffaflık – Bilinçli kararlar vermek için doğru bilginin doğru zamanda kullanılması Entegrasyon – Siloları ortadan kaldırmak ve performansını optimize etmek için bilgilerin sistemler ve kuruluşlar arasında paylaşılması Otomatikleştirilmiş süreçler – Verimliliği artırılması ve maliyetin azaltılması Siemens günümüzdeki ve gelecekteki akıllı çözümleri temin etmek için alan uzmanlığı ve deneyimin mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Altyapıyı 4 soruyla önemli başlıklar altında toplayabiliriz. Altyapı projeleri mali açıdan nasıl daha değerli hale gelebilir? Mevcut bir altyapının kapasitesini nasıl artırabiliriz (mevcut hatlarda taşımacılığın artması gibi)? İnsanların elektriğe ihtiyaç duyduğu her yerde nasıl güvenli ve yeterli güç kaynakları temin edebiliriz? Binalar iklim sorunlarının çözülmesine nasıl katkıda bulunabilir?

ALTYAPI 3.0: BAĞLANTILI SİSTEMLER

Altyapı 3.0, altyapının bütün parçalarını bir araya getirirken onları güvenli bir şekilde tek bir çatı altında birleştiriyor. Aynı zamanda çevreye gerçek zamanlı optimizasyon ve ayrıcalık getiriyor. Bu sistem hareketleri izlemek ve daha etkili sistemleri yönetmek için kentleşmenin avantajları olan sensörler, kontroller ve yazılımın kullanılmasıyla kentleşme hızı, iklim değişikliği ve diğer gidişatların hızlı etkisine adapte olmamızı sağlıyor.

AKILLI MOBILITY – VERİMLİ ULAŞIMI

Siemens insanların ve nesnelerin gidecekleri yere hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayan yenilikçi çözümler sunuyor. Siemens’in uzmanlığı bütün mobility spektrumuna hizmet etmek için müşterilere sağlanan kapsamlı demir yolu ve kara yolu trafiği, demiryolu elektrikleme sistemleri, demir yolu araçları ve elektrikli otobüsler için operasyon kontrollerinden park yönetim ve yol geçiş ücreti çözümlerine kadar geniş bir çevre ve turnkey uzmanlığını kapsıyor. Entegre edilmiş platformlar sırasıyla metro, otobüs, otomobil, bisiklet paylaşımı, park etme ve taksi hizmetlerinin üstün tecrübesini sunmak için değişik taşıma sağlayıcılarını birleştirirken, Siemens’in akıllı çözümleri yükleme ve hacmi daha iyi yönetmek için bir uçtan bir uca ulaşım ağı performansını en iyi ve uygun hale getiriyor. Tek bir kaynak sağlayıcısı ve sistem toplayıcısı olarak şehir ve şehirler arası ulaşım lojistik için kaliteli demiryolu üretimleri ve çözümleri sağlıyor. Sonuç olarak şehirler için ulaşım ağı, artan iş potansiyeli, daha düşük sera gaz emisyonları ve daha iyi hizmet açısından oldukça geniş bir kontrol özelliği sağlanıyor. Referanslar; Paris’teki sürücüsüz trenler, Lizbon’daki e-bilet sistemi, Londra’daki toplu taşıma