Enerji, Şalt, Enerji Kalitesi, Pano, Trafo, Kablo, Motor, Kesintisiz Güç Kaynağı, Topraklama, Aydınlatma, Test-Ölçüm, Elektrik Proje-Taahhüt, Elektronik, dergi

TERMOPLASTİK BUATLAR VE GENEL ÖZELLİKLERİ

[kutusol=10757] Elektriksel bağlantı noktaları, farklılaşan uygulamalara uygun olarak yediden tanımlanıyor.  Bu durum, beraberinde hızlı bir bilgi değişimini gerektiriyor. Doğrularla yanlışların zaman zaman yer değiştirmesi de söz konusu gerekçelerle açıklanabilir.

Bir binada ortaya çıkabilecek hasarların sürekli olarak “elektrik” üzerinden açıklanmaya çalışıldığı ve buna kimsenin itiraz etmediği bir ortamın varlığından söz etmeliyiz. Özellikle yangınlarla ilgili yapılan her açıklamayı ilgiyle takip ettiğimizi belirtmeliyiz. Tamamı kullanılamayacak hale gelmiş, 1200 C°’lere ulaştığı tahmin edilen bir yangınla ilgili “elektrik kontağı” başlıklı açıklamaların nasıl bu kadar kolay yapılabildiğini yıllar boyu anlamaya çalıştık. Yine de bilimsel hiçbir dayanağı olmayan bu ve benzeri iddiaların sektörel gelişmelere katkıda bulunduğunu görmek memnuniyet verici. Yanlışların sebep olduğu her doğru gibi.
Öncelikle enerji iletim ve dağıtım teknolojisi açısından uluslararası standartları yakalamış bir üretim tekniğine ulaşmış olmak oldukça önemli. Burada sistemin niteliğini belirlemesi açısından ana malzeme kalitesi kadar sarf malzeme kalitesinin de öneminden söz etmeliyiz. Özellikle tesisat malzemelerinin birleşim noktalarının sarf ürün kullanımı sırasında daha büyük önem kazandığı ortada. Malzemelerin mekanik durağanlık içerdiği düşüncesinin sıkıntıyı doğuran en önemli gerekçe olduğunu görüyoruz. Oysa elektron akışı, buna bağlı farklı ısınma ve soğuma karakterleriyle birlikte farklı kimyasal tepkime süreleri oluşu, özellikle sarf malzemelere yönelik daha ayrıntılı çalışmalar yapılması ve daha fazla yatırım planlanması anlamına gelmeliydi. Nitekim bugün bu konuda çok farklı alternatifler oluştuğunu ve bunun daha büyük beklentiler yarattığını memnuniyetle görüyoruz. Artık en küçük bir bağlantı için dahi kontak direnci standartlara uygun uluslararası laboratuvarlarda test edilmiş, ısıl düzeyi tanımlı bağlantı ürünler kullanılıyor. Her geçen gün yeni önermelerin ortaya çıkması da cabası.

Tüm bu olumlu gelişmeler ışığında bağlantı noktalarını koruyacak sıva altı ve sıva üstü bağlantı kutuları konusunda benzer bir hassasiyetten söz etmek zor görünüyor. Genellikle termoplastik malzemelerin tercih edildiği bu ürünlerin sahip olması gereken ancak çoğunlukla ihmal edilen özellikler üzerinden incelememizi sürdürmemiz daha yararlı olacaktır.
TERMOPLASTİK MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ
Termoplastikler, yumuşak ve ısıtıldıkça akışkan hale gelen polimerlerdir. Soğutulduklarında tekrar ilk sertliklerine dönebilirler. Plastiklerin üretim teknolojisinde proses olarak sıcaklık, basınç, ışınlama, katalizör ilavesi gibi yöntemler kullanılır. Bu işlem sırasında elde edilmeye çalışılan kıvam, belli başlı ısınmalar ve soğumalar karşısında özelliğini yitirmemelidir. Aksi takdirde termoplastik, kolay çatlayan mekanik mukavemeti düşük, rengini çabuk yitiren malzeme eskimesini çok çabuk yaşayan bir ürüne dönüşebilir. Bu durum farklı sıkıntılara da yol açacaktır.

TANIMLI IP SEVİYESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
Termoplastik ürünlerin kolay deforme olmaması gerekir. Aksi takdirde test raporlarıyla kullanıcıya sunulmuş IP seviyelerini kısa süre içinde karşılayamaz hale gelebilir.

HALOGEN FREE ÜRÜNLER
Piyasanın halogen free kavramı konusunda farklı algılara sahip olması, ne yazık ki bazı malzemelerin bu sınıfta tanımlanmaması gerektiği halde bu şekilde satılması sonucunu doğurmaktadır. Halogen free tanımı, aslında çok karışık değildir. Flor, krom, brom ve iyot gibi malzemeleri içermeyen ve alev almayan ürünlere halojen free malzemeler denmektedir. Kısacası malzemenin yüksek ısıda zehirli gaz çıkarmaması ve alevi yürütmemesi gerekmektedir. Bunlardan birinin olması, halogen free özelliğine sahip kabul edilmesi için yeterli değildir. Oysa pek çok yerde bu iki özellikten birinin aynı tanım altında kullanıcıya sunulduğuna tanık olabiliyoruz. Genel olarak malzemelerin içermek zorunda olduğu yukarıda tanımlanmış özellikler, ürünün genel niteliğini belirlemesi açısından oldukça önemli. Çok değerli tesislerde bu konunun dikkate değer görülmediğine tanıklık ettiğimizi söylemeliyiz. Yüzlerce kişinin çalıştığı bir fabrikada, her gün binlerce insanın ziyaret ettiği bir alışveriş merkezinin otoparkında özensiz ve tahrip edilmiş bağlantı kutuları dikkatimizi çekebilmektedir.

Termoplastik ürünlerin genel olarak sahip olması gereken özelliklerin dışında Obo Bettermann’ın T serisi buatlarla yakalamış olduğu ve kullanımı kolaylaştıran bazı özelliklerden de söz etmeliyiz:
Kapak ile gövde arasındaki bağlantı: Kaybolan kapaklar, ürünlerin tamamının değişmesine yol açmaktadır.
Obo Bettermann. ürün ile gövde arasında sağladığı bağlantıyla bu sorunu ortadan kaldırmıştır.
Tek bir cıvata ile bağlantı olanağı: 90×90 ölçüye kadarki T serisi ürünlerde tek bir cıvata ile bağlantı imkanı sunmaktadır. M6 bir cıvata veya duvara bağlanmak istendiğinde Obo Bettermann’ın özel bağlantı çivisiyle birlikte oldukça kolay bir bağlantı şansı oluşmaktadır.
Ektra IP koruyucular: Ürünün bağlantı sırasında delinmesi durumunda koruyucu kapaklarla Ip seviyesini korumak mümkündür.
IP sınıfına zarar vermeksizin bağlantı olanakları: Ürünün IP sınırları dışında kalan noktalardan da bağlantı olanağı sunulmuştur.
Çok yüksek mekanik dayanım: Ürün darbelere, delinmelere ve farklı durumlara karşı kullanılabilirliğini sürdürebilir.
Ürüne zarar vermeden iç montaj kolaylığı: Klemens ya da klemens rayı montajı, ürüne zarar vermeden kolaylıkla yapılabilir.
Derin ve şeffaf kapak seçenekleri: Özellikle koruma gerektiren bazı özel montaj elemanları, standart dışı ölçülerde buatlar gerektirebilmektedir. Bu tip hem derinliği farklı hem de şeffaf olan kapakların uygulamayı kolaylaştırıcı özellikleri vardır.
Rakor gerektirmeyen çıkış olanağı: Standart buatların kablo çapı kadar delinebilen ve kabloyu sardığı için ayrıca rakor gerektirmeyen özel çıkış elemanları vardır.
Farklı çıkış seçenekleri: Deliksiz, farklı rakor çıkışları olan ya da patlatmalı çıkış seçenekleri de bulunmaktadır.
Görsel devamlılık: ürünlerin tamamında benzer form kullanıldığından görsel olarak devamlılıktan söz edilebilir.