Enerji, Şalt, Enerji Kalitesi, Pano, Trafo, Kablo, Motor, Kesintisiz Güç Kaynağı, Topraklama, Aydınlatma, Test-Ölçüm, Elektrik Proje-Taahhüt, Elektronik, dergi

ENERVİS “DÜŞÜK KARBON KAHRAMANLARI ÖDÜLÜ” ALDI

Enervis, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği’nin düzenlediği (SÜT-D); Karbon Yönetimi, Karbon Teknolojileri ve Karbon Ticareti konularını işleyen 4. İstanbul Karbon Zirvesi’ne katıldı. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ana destekçi, Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği’nin (IETA) ise global destekçi olduğu zirve, geçtiğimiz ay İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Enervıs’ten Ödüllü Enerji Ve Karbon Yönetimi
İklim değişikliği ile mücadelede söz sahibi olan lider kuruluşlarının uzmanları, enerji yoğun sanayi kuruluşları, finans sektörü, kamu kuruluşları, üniversite kanaat önderleri, sivil toplum örgütleri, medya ve gençlerin bir araya geldiği zirvede Enervis, “Önce Biz Karbon Ayak İzimizi Düşürüyoruz” isimli tekstil sektöründe atıksu ısı geri kazanımı projesi ile “Düşük Karbon Kahramanları” ödülünü aldı. Karbon emisyonunun azaltımına yönelik 42 projenin aday olduğu yarışta, Enervis ile birlikte 18 kuruluş bu ödüle layık görüldü. Üretim ve tüketimde karbon yönetimini mükemmel seviyelerde başaranları, düşük karbon ekonomisi için uğraş verenleri desteklemeyi ve böylece toplumda konunun bilinirliğini artırmayı hedefleyen ödül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can tarafından verildi.

Karbon Ayak İzi Azaltımında Sorumlu Bir Kuruluş
Kuruluşların enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi dahil enerji performansının iyileştirilmesi için gerekli olan sistemleri ve prosesleri oluşturabilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Enervis; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi (SGET) Hakkında Yönetmelik” uyarınca, müşterilerine Türk ve Alman uzmanlar aracılığıyla izleme raporları hizmeti veriyor.

Karbon Ayak İzi ile ilgili özet raporlar sunarak tesislerin tasarruf potansiyellerini ve gelecek faaliyetlerin sürdürülebilirliği için alınması gereken önlemleri tespit eden Enervis enerji üretiminde karbon yönetiminin bilinirliğini artırmayı amaçlıyor.