Enerji, Şalt, Enerji Kalitesi, Pano, Trafo, Kablo, Motor, Kesintisiz Güç Kaynağı, Topraklama, Aydınlatma, Test-Ölçüm, Elektrik Proje-Taahhüt, Elektronik, dergi

ENERJİ SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞME

ENDÜSTRİ 4.0’DAN ENERJİ 4.0’A
Endüstri 4.0 sürecinde sıkça kullanılan diğer terimler, siber fiziksel sistemler, nesnelerin interneti (IoT), akıllı fabrika, akıllı ürün, büyük veri, bulut ve M2M’dir.

[kutusol=11333] Endüstri genel olarak bu gelişimin önemini fark etmek konusunda büyük ilerleme kaydetmiştir. Bugün; yaşama, çalışma ve birbirimizle ilişki kurma biçimimizi temelden değiştiren bir devrimin başlangıcında olduğumuzu rahatlıkla ifade edebilmekteyiz. Enerji endüstrisi de bu sürece daha fazla dahil olmaktadır. Enerji 4.0, Alman hükümetinin Dijital Gündem 2014-2017’nin bir parçası olarak tanımladığı kilit alanlardan biridir. Bunun yanı sıra, Bochum IBE konferansındaki “Avrupa için Dijital Tek Pazar: Enerji Sektöründe Karşılaşılan Zorluklar” sunumu da Avrupa Komisyonu için konunun önemini göstermektedir.

ENERJİ 4.0 KAVRAMI
Endüstri 4.0 gibi yaygın bir terim haline gelmeyen Enerji 4.0, enerji sektöründeki dijitalleşmeyi ifade etmek için kullanılmaktadır. Enerji 4.0 devrimine neden ihtiyaç duyulduğu aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Fiziksel Enerji Dünyasındaki Hızlı Değişim
Yenilenebilir kaynaklarla alakalı kesintiler
Nükleer enerjinin kullanımdan kalkmaya başlaması
Linyit, sert kömür, yağ ve gaz gibi kaynakların da kullanımından kalkmaya başlaması
Yeni iletim ve dağıtım şebekeleri
Depolama

Ticari Dünyadaki Hızlı Değişim
Ayrıştırma
Ticaret
Piyasadaki yeni firmalar
Piyasadaki yeni ürünler

[kutusatir=11334]

Verilerin Akışı Ve Toplamının Hızlanması
Bu süreçte Enerji 4.0 için en önemli bileşen siber-fiziksel sistemlerdir. Siber fiziksel sistemler, fiziksel bileşenlerden oluşan ve bilgisayar tabanlı algoritmalardan tarafından kontrol edilen ve izlenen sistemlerdir. Enerji endüstrisi, sanayi devrimi ile büyük ve kompleks bir siber fiziksel sistem haline gelmektedir. Enerji sektöründeki bu gelişmeler ise Endüstri 4.0’ı maddi anlamda olumlu yönde etkilemektedir.

Enerji sektörünün öğelerinden üretim, iletim ve dağıtım, perakende satış, ticaret ve tüketim alanlarındaki gelişmeler sensör tabanlı haberleşilebilir otonom sistemler ile günden güne artmaktadır. Bunun dışında; Endüstri 4.0’ın kritik teknolojik ve haberleşme ile ilintili araçlarından bulut bilişim, büyük veri, IT ve veri güvenliği, akıllı birimler, IoT, dış kaynak kullanımı, standartlaştırma ve veri koruma Enerji 4.0’ın da odağında olacaktır.
DİJİTAL ENERJİ 4.0 İLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ 10 ÖNERİ
Avrupa Teknoloji Platformu SmartGrids, 2015 yılında Dijital Enerji 4.0 görevleri sunmuştur ve Mayıs 2016’da konuyla alakalı bir belge yayınlamıştır. Bu belgede dijital enerji konusunda en iyi 10 öneri sunulmuştur.
Tersinemez dijital dönüşüm hareketini kaçırmayın. Aksi takdirde prosesiniz için çok geç olabilir.
SmartGrids yönetimi henüz bir tak ve çalıştır hikayesi değilken, Dijital SmartGrids için aksi geçerlidir.
Dijital simülasyon ve tahmin modelleri kullanarak ICT altyapılarını güçlendirilmelidir.
Açık elektronik pazarların geliştirilmesi dijital enerjiyi destekleyecektir.
İyi yönlendirilmiş veri gizliliği, dijital dönüşümü hızlandırmaktadır.
Dijital olarak iyi tasarlanmış enerji yönetimi, büyük yenilenebilir kaynakların entegrasyonunu başarıyla gerçekleştirebilmektedir.
Dijital teknolojilerin kalitesini yükseltmek; endüstriye iyi işleyen, açık ve esnek pazarlar sunacaktır.
Dijital ev teknolojileri, en yoğun talebin olduğu zaman aralığında konut tüketimini azaltabilmektedir.
Dijital kullanım miktarı öncelikli olarak düşünülürken, yıkıcı dijital teknolojilere yatırım yapmaya devam edilmelidir.
Çok sayıda fikir toplayacak bir sanal yenilik merkezi kurularak (sanal bir “Silikon Vadisi” gibi) çaba, prototipleme ve kuluçka döneminden sonra büyük yıkıcı yeniliklere yol açabilmektedir.

Kaynak: germanenergyblog.de, linkedin.com/pulse, lexology.com