Enerji, Şalt, Enerji Kalitesi, Pano, Trafo, Kablo, Motor, Kesintisiz Güç Kaynağı, Topraklama, Aydınlatma, Test-Ölçüm, Elektrik Proje-Taahhüt, Elektronik, dergi

ŞİRKETLER ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ İLE TASARRUF SAĞLIYOR

[kutusol=11450] ETKİLİ ÇÖZÜMLERLE ENERJİDE %40’A VARAN TASARRUF SAĞLANABİLİYOR
2013 yılından bu yana ülkemizde faaliyet gösteren ATALIAN Entegre Tesis Yönetimi, bünyesindeki EVD enerji yönetim şirketi ve global know-how’ı ile enerji verimliliğini maksimize edecek çözümler sunuyor. Bu sayede işletmelerin daha düşük maliyetler ile enerji giderlerini yönetebiliyor, teknik hizmetlerini gerçekleştirebiliyor ve toplam verimliliklerine katkı sağlıyor. Şirketin sağladığı çözümlerle bir tesisin mevcut alt yapısı ve alışkanlıklarına göre genellikle %5 ile %20 arasında değişmekle birlikte, %40’a varan oranlarda enerji tasarrufu mümkün olabiliyor.

ATALIAN Entegre Tesis Yönetimi CEO’su Uğur Oktar; “Tesislerin enerji tüketimlerinin miktarı, yoğunluğu, tesisin mevcut durumu ve personelin farkındalık seviyesi, enerji tasarrufunda yapılacak çalışmalar açısından ilk değerlendirdiğimiz konular. Periyodik bakım, kestirimci bakım ve periyodik temizlik de enerji verimliliğini etkileyen çalışmalar arasında. Yüksek bir yatırımın ayrılmadığı durumlarda bile enerji yönetimi ile yaklaşık %5 oranında bir tasarruf sağladığımızı söyleyebiliriz. Bu sayede maliyet avantajının yanı sıra karbon salımı azaltılarak çevreye de katkı sağlanıyor. Çevreye duyarlılık, kurumların prestijlerini artıran, sosyal sorumluluk anlamında değer taşıyan ve olumlu yönde kullanılan bir pazarlama argümanı olarak da karşımıza çıkıyor” dedi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KOBİ’LER
İÇİN DE ÖNEMLİ

Enerji verimliliği; maliyetlere ve rekabete etkisi, aynı zamanda çevreye olan katkısı nedeniyle tüm sektörler için olduğu gibi KOBİ’ler için de önemli konular arasında.  Toplam girişimler içindeki payının %99 olması da KOBİ’lerde enerji verimliliğinin değerini artırıyor. ATALIAN Entegre Tesis Yönetimi, KOBİ’lere enerji verimliliği kapsamına giren tüm konularda hizmet sağlıyor. Eğitim, farkındalık artırıcı çalışmalar, enerji yönetimi, enerji etüdü, proses ve yardımcı tesislerde verimlilik artırıcı çalışmalar, yeni teknolojilerin ve kontrol sistemlerinin kurulması gibi hizmetler de bunlar arasında.