Enerji, Şalt, Enerji Kalitesi, Pano, Trafo, Kablo, Motor, Kesintisiz Güç Kaynağı, Topraklama, Aydınlatma, Test-Ölçüm, Elektrik Proje-Taahhüt, Elektronik, dergi

MARMARAY’DA HIZLI HABERLEŞME OLANAĞI

Yüksek hızlı kontrol ve haberleşme sistemlerinin büyük önem kazandığı Sanayi 4.0 evresinde, açık endüstriyel otomasyon ağı CC-Link (Control&Communication Link) ileri teknoloji özellikleri ile öne çıkıyor. CC-Link’in şu anda fiilen en büyük bant genişliğine sahip ve gigabit hızlarında çalışan tek açık endüstriyel ethernet protokolü olduğunu belirten CLPA (CC-Link Partner Association) Türkiye Müdürü Tolga Bizel, bu teknolojinin endüstrinin yanı sıra ulaşım projeleri gibi yatırımlarda da kritik düzeyde önem taşıdığını vurguladı. Dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray projesinde 100 km CC- Link iletişim ağı kullanıldığını ifade eden Bizel, CC-Link ile Marmaray’daki tüm makine ve sistemler arasındaki ha- berleşmenin kesintisiz ve çok hızlı bir şekilde sağlandığına dikkat çekti. Bu sayede sistemde bir sorun olduğunda gerekli önlemlerin alınabilmesi için bu bilginin ilgili yerlere hızla aktarıldığını anlatan Bizel, bu haberleşme ve kontrol teknolojisinin yolcuların güvenli, konforlu ve kesintisiz bir yolculuk yapabilmesine büyük katkı sağladığını bildirdi. Sanayi 4.0, birbirleriyle internet temelli teknolojiler aracılığıyla iletişim kuran mekanik ve yazılım bazlı özellikleri bir- leştiren sistemleri ifade ediyor.

Bu yeni endüstri evresinde bilgiye birden çok cihaz tarafın- dan, birden çok noktadan gerçek zamanlı olarak ulaşılması- nın önem kazandığını belirten CLPA (CC-Link Partner Asso- ciation) Türkiye Müdürü Tolga Bizel, bu noktada yeni nesil kontrol ve haberleşme ağı CC-Link’in öne çıktığını vurgula- dı. CC-Link teknolojisinin endüstrinin yanı sıra hepimizin ha- yatının içinde olan ulaşım projeleri gibi yatırımlarda da kritik düzeyde önem taşıdığını vurgulayan Tolga Bizel, dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray projesinde 100 km CC-Link iletişim ağı kullanıldığını ifade etti.

DÜNYANIN İLK VE TEK GİGABİT HIZINDA ÇALIŞAN ENDÜSTRİYEL HABERLEŞME PLATFORMU

 

Makineler ve sistemler arasında kesintisiz haberleşme sağlayan açık otomasyon ağı CC-Link’in dünya genelinde yaygınlaşmasını amaçlayan CLPA’nın alt yapı ve ulaşım projelerine büyük önem verdiğini ifade eden Tolga Bizel, “Dünya genelinde 2 bin 300’den fazla üye şirketi bulunan CLPA, alt yapı yatırımlarının mevcut teknolojiyi daha da geliştirmek ve katma değerli projelere imza atmak konusunda teşvik edici olduğuna inanıyor. Bu yatırımlara örnek olarak İstanbul’un ulaşımda kritik önem taşıyan projesi Marmaray’ı verebiliriz.

Marmaray’da havalandırma, ışıklandırma, voltaj kontrolü gibi pek çok sistem CC-Link ile kontrol ediliyor. İstasyonlar arasında bir fiber haberleşme protokolü kullanılıyor ve her server PLC’ler ve kontrol odalarıyla CC-Link sayesinde haberleşiyor.

İnsanların hızlı ulaşım sağlayarak yaşam standartlarının yük- seltilmesinde büyük rolü bulunan Marmaray gibi projelerde en önemli konuların başında yolcu güvenliği ve konforunun sağlanması geliyor. Bu noktada ise devreye ileri teknoloji otomasyon ve haberleşme sistemleri giriyor. Marmaray BC1 Boğaz Geçiş Projesi’nde kontrol ve haberleşme teknolojisi CC-Link (Control&Communication Link) altyapısı kullanılıyor. Bu teknoloji dünyanın ilk ve tek gigabit hızında çalışan endüstriyel haberleşme platformu olarak otomasyon uygulamaları için ideal bir çözüm sunuyor” dedi.

İSTASYONLAR ARASINDA FİBER HABERLEŞME PROTOKOLÜ KULLANILIYOR

CC-Link teknolojisi ile Marmaray’daki tüm makine ve sistemler arasındaki haberleşmenin kesintisiz ve çok hızlı bir şekilde sağlandığına dikkat çeken Bizel; “Bu sayede sistemde bir sorun olduğunda gerekli önlemlerin alınabilmesi için bu bilgi ilgili yerlere hızla aktarılıyor ve önceden planlanmış hazır senaryolar devreye alınabiliyor. Böylelikle yolcuların güvenli, konforlu ve kesintisiz bir yolculuk yapmasına katkı sağlanmış oluyor. Marmaray’da havalandırma, ışıklandırma, voltaj kontrolü gibi pek çok sistem CC-Link ile kontrol ediliyor. İstasyonlar arasında bir fiber haberleşme protokolü kullanılıyor ve her server PLC’ler ve kontrol odalarıyla CC-Link sayesinde haberleşiyor. Örneğin tünelde oluşabilecek bir yangın durumunda operatörler, ilgili olay noktasındaki tren operatörü ile hızlıca iletişim kurabiliyor, yolcuyu ve dumanı tahliye etmek amacıyla hava akış yönüyle ilgili tespiti süratli bir şekilde iletebiliyor. Sistemin vakit kaybetmeden operatörü yönlendirmesi sayesinde hata olasılığının en aza düşürülüp güvenliğin üst seviyeye taşınması konusunda büyük bir katkı sağlanmış oluyor. Bu yönleriyle CC-Link’in aslında hepimizin hayatının içinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

KESİNTİSİZ HABERLEŞME

Sistemde arıza oluşması durumunda CC-Link’in network haberleşmesinin devamını sağladığını bildiren Bizel, “CC- Link teknolojisinde network master istasyonda bir arıza oluşsa bile standby master istasyonu otomatik olarak network haberleşmesini sürdürüyor. Her bir network için gerekirse her standby master arıza durumuna uygun, tamamen farklı çalışma programlarına sahip olacak şekilde 26’ya kadar standby master ataması yapılabiliyor. Bu özellik CC-Link’in kullanıldığı projelerde kesintisiz haberleşmeye imkan tanıyor” diyerek sözlerini tamamladı.