Enerji, Şalt, Enerji Kalitesi, Pano, Trafo, Kablo, Motor, Kesintisiz Güç Kaynağı, Topraklama, Aydınlatma, Test-Ölçüm, Elektrik Proje-Taahhüt, Elektronik, dergi

ENERJİ OTOMASYON SİSTEMLERİ

Enerjiyi doğru kullanma, maliyeti azaltma ve karbon salınımını en aza indirgemek için yapılan çalışmalar kullanıcıların ve sektörün bilinçlenmesi ile birlikte artışa geçmiş durumda. Her alanda kolaylık sağlayan ve belli bir işleyişe oturtulan otomasyon sistemleri enerji alanında da kullanılıyor.

Enerji otomasyon sistemlerinin kullanılmasındaki temel amaç ise mevcut enerjiyi verimli bir şekilde kullanmak, riskleri ve kayıpları en aza indirmek olarak nitelendirebiliriz. Enerji otomasyonu ile temel olarak;

  •   Enerji tüketim noktalarının tespiti sayesinde enerji tasarrufu
  •   Enerji maliyetlerinin hesaplanması
  •   Enerji devamlılığının sağlanması ve raporlanması
  •   Oluşabilecek arızaların zamanında tespiti ve vakit kaybetmeden müdahale etme imkanı sağlar ve ihtiyaçlara en iyi şekilde karşılık verir.

ENERJİ OTOMASYONUNUN AVANTAJLARI

Enerji otomasyonu ile mevcut enerjinin en tasarruflu şekilde kullanılması, can ve mal güvenliği açısından risklerin ortadan kaldırılması sağlar ve böylelikle enerji parametreleri sürekli izlendiğinden enerji sarfiyatı kontrol altına alınabilir.

Sistemdeki tüm ekipmanlar izlendiğinden oluşabilecek herhangi bir arızaya zaman kaybetmeden müdahale edilir. Bu şekilde de çok daha güvenli ve tehlikesiz çalışma imkanı sağlanmış olur.

Enerji otomasyonu sistemi kontrol ve kumanda sistemi, komut gönderme ve izleme sistemi ve saha kontrol ekipmanları olarak üç temel kısma ayrılır. Gelişen teknoloji ve teknolojinin entegresinin birçok farklı yollarının olmasıyla birlikte uzaktan kontrol, anında müdahale, akıllı yazılımlarla enerji otomasyon sistemini bir adım daha öne çıkarır.