Enerji, Şalt, Enerji Kalitesi, Pano, Trafo, Kablo, Motor, Kesintisiz Güç Kaynağı, Topraklama, Aydınlatma, Test-Ölçüm, Elektrik Proje-Taahhüt, Elektronik, dergi

EXPROOF ELEKTRİK MALZEMELERİ

Günümüzde yapılardan beklenen en temel durumlardan biri güvenlik. Oluşabilecek her türlü tehlikeye karşı zararların önüne geçebilmek adına ip kameralardan alarmlara kadar birçok önlem alınıyor. Bununla birlikte tehlikenin sadece dışarıdan değil içeriden de gelebileceğini her zaman düşünmek gerekiyor. Alınacak her türlü önlem küçücük bir kıvılcımla başlayıp hem maddi hem manevi şekilde oluşabilecek büyük zararların önüne geçebilir. Özellikle tehlike riski yüksek fabrikalarda, rafinerilerde ve tüm büyük ölçekli yapılarda kullanılan ekipmanların üst seviyede exproof elektrik malzemelerinin kullanılması çok önemli. Grizulu kömür madenleri ile başlayan “patlayıcı ortamların tehlikesi ve alınan önlemler” gelişen kimya ve petrol sanayisi ile diğer endüstri kollarına kadar uzanıyor. Patlayıcı ortamın ise üç ana ayağı bulunuyor. Patlama üçgeni denilen bu ayaklar şöyle:

1- Patlayıcı madde

2- Ateşleme kaynağı

3- Oksijen veya hava

Bu üç unsur bir araya geldiğinde patlama tehlikesi oluşturuyor. Alınan tedbirler de bu üç öğeden bir veya birkaçını yok veya izole etmeye yöneliktir. Patlayıcı gaz, buhar, sis veya toz içeren proseslerin tehlike yaratmasını önlemek ve öncelikle prosesin patlayıcı içermemesi için tedbir alınır, olamıyor ise ateşleme kaynakları özel tasarımla tehlikesiz hale getirilmeye çalışılır.

Maddi manevi her türlü zararın önüne geçip kayıplar yaşanılmasını istemiyorsak “Exproof Elektrik Malzemeleri” kullanımına ve standartlarının sürekliliğine dikkat edilmesi gerekir.

Ateşleme kaynağını çoğunlukla elektrikli aletler barındırdığından, “exproof” veya “patlayıcı ortamlar ve alınan önlemler” denilince akla hemen elektrikli aletler gelir. Halbuki günümüzde ve özellikle ATEX devriminden sonra exproof olayının yalnızca elektrikli aletlere özgü olmadığı kesin olarak ortaya konmuş durumda.

EXPROOF ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ

Exproof elektrik malzemeleri üreticiler tarafından “Ex” standartına uygun olarak üretilir. Hem imalat tesisleri hem de üretimi yapılan ürünler kendi gruplarına göre bağımsız test kuruluşları tarafından Ex ve standart uygunluğu test edilerek sertifika verilir. Bir kere sertifika verildi bundan sonra da aynı şekilde devam edilir gibi bir durum da söz konusu değildir. Sertifika verilen kuruluş tarafından, üretim tesisisi ve ürünler sürekli olarak denetlenir ve eğer uygunlukları bozulmuş ve standartın dışına çıkılmışsa sertifikaları iptal olabilir.

TEHLİKE BÖLGELERİNİN SINIFLANDIRILMASI

ZONE 0: Normal çalışma koşullarında patlayıcı riski yüksek alanlar ZON 0 bölgesine girer. ZONE 1: Normal çalışma koşullarında patlama riskinin belirli zaman aralıklarında olma ihtimalinin olduğu alanlar ZONE 1 bölgesine girer. ZONE 2: Normal çalışma şartlarında patlama riskinin çok az olduğu alanlar ZONE 2 bölgesine girer. Özetle; belirttiğimiz iş alanları ve tesislerde, iş yerlerinin patlayıcı ortamlarında kullanılan elektrik aletleri farklı olmak zorundadır. İşte bu olaya exproof ve kullanılan elektrikli aletlere de exproof elektrikli aletler adı verilir. Maddi manevi her türlü zararın önüne geçip kayıplar yaşanılmasını istemiyorsak “Exproof Elektrik Malzemeleri” kullanımına ve standartlarının sürekliliğine dikkat edilmesi gerekir.