Enerji, Şalt, Enerji Kalitesi, Pano, Trafo, Kablo, Motor, Kesintisiz Güç Kaynağı, Topraklama, Aydınlatma, Test-Ölçüm, Elektrik Proje-Taahhüt, Elektronik, dergi

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

Belki de son on yıldır enerji ve onunla ilişkili diğer sektörler için en önemli konu başlığı yenilenebilir enerji. Gelişmiş ülkeler enerji konusundaki politikalarını daha çok yenilenebilir enerji yatırımları üzerine oluştururken, çok uluslu şirketlerden küçük aile işletmelerine birçok kurum da yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji giderlerini düşürmeyi hedefliyor. Durum böyle olunca enerji şirketlerinin yaptıkları ar-ge çalışmaları, piyasaya sundukları yeni ürünleri, çevreci uygulamaları herkes tarafından büyük ilgi görüyor.

2020 yılına henüz yeni girmişken bu konuda dünyada ve ülkemizde de çok başarılı örnekler gelmeye başladı. İsviçre’nin Chur kentinde yer alan 5,800 m²’lik atık su tesisinde güneşin durumuna göre kapanıp açılabilen dünyanın ilk katlanabilir güneş panel çatısı uygulandı. Türkiye’de entegre güneş panelleri sayesinde elektrik hattı olmayan bölgelerde dahi kesintisiz güvenlik sağlıyan mobil road blocker üretildi.

Sadece üreticilerden ve bu alandaki yatırımcılardan değil enerji tüketicilerinden de iyi haberler geliyor. 2020’de fabrikalardan hipermarketlere ticari işletmelerin çatılarına güneş paneli kurdurmaya başlamasıyla birlikte talebin giderek artacağı ve pazarın büyük bir hamle yaparak büyüyeceği bekleniyor.

Görünen o ki bireylerin, kurumların ve kamunun çevreci yaklaşımlara ilgisi ve desteği arttıkça bu konudaki gelişmeler de daha da hız kazanacak. Özellikle küresel iklim değişikliklerinin sebep olduğu sorunlar gün yüzüne daha sık çıkarken yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının önemi çok daha anlaşılacaktır.