Enerji, Şalt, Enerji Kalitesi, Pano, Trafo, Kablo, Motor, Kesintisiz Güç Kaynağı, Topraklama, Aydınlatma, Test-Ölçüm, Elektrik Proje-Taahhüt, Elektronik, dergi

KARBON AYAK İZİ DENETİMİ KOLAYLAŞIYOR

Günümüzde birçok firma için karbon ayak izini belirlemek, ölçüp denetlemek çok önemli. Özellikle yurtdışına örneğin AB ülkelerine, mal veya hizmet ihracı yapan firmalar için zorunlu. Karmaşık ve uğraştıran bir raporlama sistemi ile ölçülebilen karbon ayak izi hesaplaması işi artık bir yazılımla kolay hale geliyor. Altensis ekibinin, şirketlerin bu konuda işlerini kolaylaştırmaya dönük olarak faaliyete soktuğu QuickCarbon, tüm önemli Sera Gazı standartları ve referanslarını güncel olarak kapsıyor.

Kurulduğu 2008 yılından bu yana sunduğu sürdürülebilirlik ve yeşil bina danışmanlık hizmetleri sayesinde, firma ve işletmelerin çevresel yaklaşımlarına destek olan Altensis, yepyeni bir hizmetini daha tanıttı. Son yıllarda uluslararası ticarette ön plana çıkmaya başlayan sera gazı emisyon takibi konusuna el atan Altensis ekibi, geliştirdikleri QuickCarbon isimli yazılım ile şirketlerin bu konuda işlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

FİRMALARA ISO 14064-1 DENETİMİNE HAZIR RAPORLAMA FIRSATI

Altensis’in sera gazı danışmanlığında edindiği tecrübe ve bilgi birikimini elektronik ortama aktardığı QuickCarbon yazılımı, tüm önemli Sera Gazı standartları ve referanslarını güncel olarak kapsıyor. Şirketlerin sera gazı emisyonlarını izlemesi, takip etmesi ve yönetmesi konusundaki sıkıntılarına son veren Quick- Carbon, aynı zamanda firmaların ihtiyaçlarına paralel olarak ISO 14064 standardına uygun denetime hazır raporlama sunabiliyor.

İHTİYACI KARŞILAYAN VE KARMAŞIK OLMAYAN ÇÖZÜM SUNUYOR

Mevcutta bankacılık, üretim ve hizmet sektöründen kullanıcılarının bulunduğu yazılım, firmaların sera gazı hesaplaması için dışarıdan danışmanlar ile çalışma gereksinimini ortadan kaldırıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Altensis yöneticisi Berkay Somalı, Quick- Carbon sayesinde şirketlerin karbon yönetimi ve raporlama ihtiyaçlarını kullanıcı dostu arayüzlü bir çözümle giderdiklerini ifade etti.

Günümüzde birçok firma için karbon ayak izini belirlemenin önemli ve özellikle yurtdışına mal veya hizmet ihracı yapan firmalar için gerekli olduğunu anlatan Berkay Somalı, QuickCarbon yazılımının karmaşık karbon ayak izi hesaplaması işlemlerini, şirketlerin kendi bünyesindeki sera gazı konusunda uzman olmayan çalışanları tarafından kolaylıkla yapılmasını sağlayan bir platform olduğunu belirtti. Berkay Somalı, “QuickCarbon ile hesaplama ve raporlama sürecinde harcanan işgücü ciddi anlamda azaltılmakta ve elde edilen sonuçların kalitesi, doğruluğu ve sürekliliği garanti altına alınmaktadır. Bu sayede bir şirketin yıllara sari emisyon performansı ve emisyon kaynakları belirlenerek, olası verimlilik artırıcı önlemler alternatif senaryolar ile QuickCarbon üzerinden denenebilmekte ve hedefler netleştirilebilmektedir” dedi.

KARBON AYAK İZİNİ HESAPLAMAK NEDİR?

Karbon ayak izi hesabı işletmelerin faaliyetlerinden doğan ve küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının izdüşümünün çıkarılarak birim karbondioksit cinsinden ölçülmesi işlemidir. İşletmeler bu tür bir hesapla faaliyetlerinin atmosferde yarattığı küresel ısınma etkisini uygun metodolojiler altında ölçerek tek birim üzerinden takip etme ve yönetme imkanı bulabilir.

KARBON AYAK İZİ ÖLÇÜMÜ NEDEN YAPILIR?

Karbon ayak izini ölçmek maliyet kontrolü sağlamanın yanı sıra rekabet avantajı da getirir. Konuya açıklama getiren Berkay Somalı, kapsamlı bir emisyon envanterinin bir işletmenin, üretim süreçlerinden, enerji kullanımı ve nakliye altyapısına kadar birçok unsurunu içinde barındırdığını, dolayısıyla, sera gazı emisyonlarını hesaplayan işletmelerin, kayda değer maliyet tasarrufu sağlayabildiğini ve enerji tüketimlerini, emisyonlarını azaltabildiğini söyledi. Berkay Somalı, “Ayrıca İklim Değişikliğine yönelik stratejiler geliştiren ve uygulayan işletmeler, rekabet avantajı yakalarlar. Çünkü artık ülkeler uzun dönem stratejik planlarına karbon ayak izi ölçümünü dahil eden firmalara teşvikler vermekteler” dedi. Markaların yerküremize karşı sosyal sorumlulukları gereğince de karbon ayak izi ölçüm ve denetimine ihtiyaç duyduklarını belirten Berkay Somalı, aynı zamanda iklim değişikliğine yönelik stratejiler geliştirmenin, işletmelere bazı risklerini belirleme ve tanıma fırsatı verdiğini, düşük karbon ekonomisinden doğan bazı yeni pazar veya ürün fırsatlarını değerlendirme imkanı sunduğunu da ifade etti.