Enerji, Şalt, Enerji Kalitesi, Pano, Trafo, Kablo, Motor, Kesintisiz Güç Kaynağı, Topraklama, Aydınlatma, Test-Ölçüm, Elektrik Proje-Taahhüt, Elektronik, dergi

“MÜŞTERİLERİMİZİ BİLİNÇLENDİREREK DOĞRU KORUMA ÖNLEMLERİNİ ONLARA SUNUYORUZ”

YILKOMER

Yılkomer Genel Müdürü, Elektrik Yüksek Mühendisi Serdar Aksoy: “Çok katlı yapılar gerek yıldırım alma riskleri gerekse ani aşırı gerilim darbelerinden zarar görme oranı olarak çok üst seviyelerde. Bu nedenle ana enerjiden başlayarak; yangın ihbar sistemleri, güvenlik sistemleri, haberleşme ve Telekom alt yapısı, asansör sistemleri gibi tüm noktaların alçak gerilim parafudrları ile eksiksiz korunup izoleli dış yıldırımdan korunma sistemleri ile de yangına karşı önlemlerin alınması gerekmektedir.”

Yıldırım ve aşırı gerilim sistemlerinin projelendirilmesi ve kurulumunda hangi unsurlar göz önünde bulundurulmalı?

Yıldırımdan korunma sistemi sadece paratoner ya da sadece yakalama uçlarından oluşan bir sistem değildir. Yıldırımdan korunma sistemi 4 farklı sistemin doğru projelendirilmesi sonucunda ortaya çıkan can ve mal güvenliğini sağlayan bir mühendislik çalışmasıdır. Elektriksel sistemlerin korunması AG Parafudr sistemleri ile doğru tasarlanmalı, dış yıldırımdan korunma sistemlerinde gerekirse özel izoleli sistemler kullanılmalıdır. Topraklama ve eş potansiyel kavramları ise yıldırımdan korunma sisteminin en stratejik dizaynlarıdır. Yılkomer olarak IEC 62305 ana standardı baz alıp korunma mühendisliğimizi birleştirerek tesislerin risk analizlerini değerlendirmemizin en başına koyup projelendirmeleri gerçekleştiriyoruz.

Çok katlı binaların sayısındaki artış sektörün iş hacmini nasıl etkiledi? Bu binalarda kullanılan otomasyon sistemleri, aşırı akımdan korunma özelinde farklı ihtiyaçlar ortaya çıkardı mı?

Yıldırım yapı ve sistemler için bir risk doğrudur. Ancak özellikle çok katlı yapılarda yıldırımın dışında binanın kendi içinde ortaya çıkan ani aşırı gerilim darbeleri; switching darbeleri de sistemlere ciddi zararlar vermektedir. Yüzde 70 oranında bu darbeler günlük hayatımızı etkiler. Çok katlı yapılar gerek yıldırım alma riskleri gerekse ani aşırı gerilim darbelerinden zarar görme oranı olarak çok üst seviyelerde. Bu nedenle ana enerjiden başlayarak; yangın ihbar sistemleri, güvenlik sistemleri, haberleşme ve Telekom alt yapısı, asansör sistemleri gibi tüm noktaların alçak gerilim parafudrları ile eksiksiz korunup izoleli dış yıldırımdan korunma sistemleri ile de yangına karşı önlemlerin alınması gerekir. Eskiden birçok yapıda sadece enerjinin korunması yeterli iken akıllı binaların çoğalmasıyla birlikte data ve haberleşme hatlarının korunması da önem kazandı.

Endüstriyel tesisler için ne gibi çözümler sunuyorsunuz? Endüstri 4.0 kavramının sektöre ne gibi yansımaları var?

Yılkomer olarak endüstriye tesislerde ana 2 temel hedefimiz yıldırım sonucu yangın çıkmasını engellemek ve tesisin elektriksel hasar alarak sürdürülebilir üretiminin engellenmesi. Bu 2 konu özellikle 2019 yılında ülkemizde 94 fabrikanın yıldırım sonucu yanması ve binlerce tesisin elektriksel hasar almasını değerlendirdiğimizde oldukça önemlidir. Endüstriyel tesislerde ana trafodan başlayarak en hassas makinaya kadar partnerimiz Raycap‘ın safetec ve strikesorb teknolojili parafudr sistemleri ile koruma sistem tasarlıyoruz. Bunu gerçekleştirirken tesislere sunduğumu keşif ve risk analiz çalışması hizmetimiz sonucunda tesisin korunması gereken tüm sistemlerini tespit edip doğru ürünleri seçiyoruz. Dış yıldırımdan korunma sistemi olarak da IEC 62305 standartını esas alıp pasif izoleli sistemlerle partnerimiz Elkobis ürünleriyle tesiste yuvarlanan küre ve koruma açısı yöntemleriyle tasarım yapıyoruz. Bizim burada güvenle koruma yapmamızı sağlayan izoleli yakalama uçları ve izoleli yıldırım iniş iletkenleri tesislerin yıldırım ve cihaz hasar almamasına büyük katkı sağlıyor. Endüstri 4.0 kapsamında sistemler en ufak bir darbede zarar g.rüyor. Düşünün müthiş akıllı bir fabrika kurdunuz her şey robotlarla üretiliyor.

Tüm bu sistemin zarar görme süresi 25 nanosaniye olacaktır. Bu kadar hızlı ve yılda 1milyon adet düşen darbeye karşı doğru önlem almak gerekir. Bu kapsamda da müşterilerimizi bilinçlendirerek doğru koruma önlemlerini onlara sunuyoruz.

Riskleri minimize etmek adına firmalara mühendislik perspektifinden ne gibi vizyonlar sunuyorsunuz?

Bu konuda en önemli adım tesisin yıldırım riskini belirlemek. Düşünün dağlık bir alanda milyonlarca dolar yatırımla büyük bir güneş santraliniz var ve 20 yıl üretim yapmasını hesaplıyorsunuz. Sadece 14-15 haziranda 155000 yıldırım ;1 yılda 1milyon yıldırım düşen bir ülkede küresel ısınmaya paralel olarak 200ka tepe değerini aşan yıldırım darbesi riskini hesaplamak zorundasınız. Bu konuda müşterilerimize ücretsiz keşif ve dizayn hizmeti ile risk analiz sonucuna göre doğru korunma önlemlerini öneriyoruz. Ancak maalesef her konuda olduğu gibi bir yıldırım hasarı almadan yatırımcılarımız doğru adımı bir türlü atmıyorlar.

AG Parafudr teknolojisinde son dönemde ne gibi gelişmeler yaşanıyor?

Küresel ısınmaya paralel olarak ülkemizin yıldırım karakteristiği değişmiştir. 100ka maksimum düşen darbe karakteristiğine göre hesaplar yapılırken bu değer 300ka e yaklaşmıştır. Yüksek kesimlerde, haberleşme sistemlerinde, güneş ve rüzgar santrallerinde ve riskli bölgelerdeki fabrikalarda artık klasik parafudrlarla koruma yapmanız imkansızdır. Yaptığımız keşiflerde bu alanların parafudr çöplüğüne d.ndüğünü görüyoruz. Bu noktalar için 1ns de devreye giren ve 10 yıl ürün garantisi sunulan Strikesorb teknolojisi AG Parafudr piramidinin zirvesindedir. Raycap tarafından üretilen Strikesorb ve RAYVOSS Yıldırımdan korunma sistemleri (İmkansız noktalarda çok başarılı koruma yaptığına defalarca şahit oldu) sekt.rümüzün yıldızıdır. Çok sorun yaşayan, gerçekten yıldırımdan bıkmış ve stratejik noktalar için değerli okurlarımızdan Strikesorb sistemini araştırmalarını öneririm.

Ticari kaygılardan dolayı ürünler Çin pazarından geliyor. Bu pazarda ne gibi sorunların yaşanmasına neden oluyor?

Her sektörde Çin gü.lü bir üretici olarak karşımıza çıkıyor. Ancak 10 yılı aşkın süredir AG parafudr ve yıldırımdan korunma pazarında çok emek gösteren ve tüm marka ürünlerini ezbere bilen biri olarak AG parafudr ürün grubunda bir ürün Çin’de üretiliyorsa gerçekten en düşük kalitede üründür ve basit bir varistör ve plastik kaptan ibarettir. İçerisindeki tüm ürünlerin açıp incelemekteyim. Özellikle yerli üreticiler parafudr üretiyorum adı altında kendi markalarını Çin’de ürün üzerine yazdırıp ülke pazarında satmaktalar. Ve çok yanlış bilgilerle bu yapılıyor. Ülkemizde AG parafudr konusunda yerli üretim maalesef yoktur; ancak ticari kaygılarla da sistemlerimizde doğru olmayan ürünlerin kullanımını yanlış buluyorum. Çok kaliteli ürünler tasarlanabilir, üretilebilir hatta aynı yolla ülkemize kaliteli ürünler getirilebilir.

Gelecek dönem yatırım hedefleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Yılkomer olarak Alman partnerimiz Raycap ile birlikte çok başarılı bir süreci geride bıraktık. Raycap Slovenyalı üretici Iskra Zascite firmasını satın aldıktan sonra ürün gamımızda 2400 farklı parafudr modeli oldu. Yılkomer olarak Ortadoğu, İran ve Azerbaycan’a ciddi satışlarımız olmakla birlikte ülkemizde de AG parafudr satış hacmi olarak ilk 2’deyiz. Tüm bu başarılı grafik partnerimiz Raycap ile birlikte Türkiye’de Avrupa standartlarında bir üretim tesisi kurmaktadır. Kişisel olarak da en büyük hedefim Alçak gerilim parafudrlarının ülkemizde en üst kalitede üretilmesidir. Bu kapsamda atılan adımlar oldu ve kısa dönemde bu hedefimize ulaşacağız.

Biz Yıldırımdan Korunma Merkezi olarak işimizi severek yapan ve Uluslararası düzeyde en üst standarttaki mühendislik ve ürünlerle yıldırımla savaşmayı kendimize hedef olarak koyan bir firmayız. Ülkemizde her geçen gün artan yıldırım sayısı ve şiddetine paralel olarak bizde silahlarımızı ve ürün gamımızı her geçen gün geliştirmekteyiz. Eğer sorun yıldırım ise can ve mal güvenliği, milli servetlerimizin korunması konusunda tüm doğru çözümler Yılkomer’dedir. Okurlarımızın güncel ürün ve sistem, online ve otel eğitimlerimizden sürekli haberdar olmaları için instagram hesabımızı takiplerini ve www.yilkomer.com blog sayfasını okumalarını öneririm.