Enerji, Şalt, Enerji Kalitesi, Pano, Trafo, Kablo, Motor, Kesintisiz Güç Kaynağı, Topraklama, Aydınlatma, Test-Ölçüm, Elektrik Proje-Taahhüt, Elektronik, dergi

PUSH-IN BAĞLANTI TEKNOLOJİSİ İLE KUPLAJ RÖLE MODÜLLERİ YÜKSEK KONTAK KALİTESİYLE KOLAY KABLOLAMA

Farklı röle modülleri hemen hemen tüm endüstriyel alanlarda geniş ve bir yelpazede kullanılır. Genel olarak bir kontrol panosunda dijital sinyalleri anahtarlamak için kullanılmaktadır. Röle teknolojisi kendisini kanıtlamış ve onlarca yıldır da kullanımda olmasına rağmen, hala bir yenilik potansiyeli ihtiva etmektedir. Push-In (PT) bağlantı tekniği ile Phoenix Contact, PLC röle yelpazesini kullanıcı dostu bağlantı teknolojilerine dâhil olacak şekilde genişletmiştir.

Kerem KÖKEL Endüstriyel Elektronik Ürün Grubu Yönetmeni, Phoenix Contact Türkiye

PT bağlantı teknolojisi ile PLCInterface, mevcut kendini kanıtlamış PLC ürün ailesini genişletirken bütün aksesuar yelpazesini de büyütmüş oluyor.

Üniversal vida bağlantı teknolojisine ek olarak, yay bağlantı teknolojisi endüstriyel uygulamalarda kendisine yer bulmuştur. Vida bağlantısı ile karşılaştırıldığında yaylı bağlantının en önemli avantajı kablolama zamanının daha az olmasıdır. Yaylı bağlantı prensibine dayalı PT, doğrudan fiş teknolojisi kullanım kolaylığı ve ergonomi konusunda yeni standartlar getirmektedir. Push-In Teknolojisi, geleneksel bağlantı sistemlerinin avantajlarını birleştirir.

DAHA DÜŞÜK YERLEŞTİRME KUVVETİ KABLOLAMA ZAMANINI AZALTIR

PT bağlantısı yüzde 50’ye kadar düşük yerleştirme kuvvetleri ile çalışır; bunun sonucu olarak 0,34 mm²’den başlayan kesitlerden başlayarak kablo pabuçlarına sahip tek ve çok damarlı iletkenler kullanılarak, doğrudan, hızlı ve güvenilir bir şekilde herhangi bir alet gerektirmeden güvenilir bağlantılar kurulabilir. Bu durum kablolama süresini azaltır ve operatör yorgunluğunu önlemeye yardımcı olur. PT bağlantı sisteminin ilave bir avantajı da vida bağlantısındaki hareket düzeyi ve iletken mil arasındaki açık ve görsel sınırdan elde edilir. Bu tasarım yapılan hataları önceden engeller. Kablo yayını açmak için mandalına basılarak kolayca çıkarılabilir. Mandalın görünür yüzeyi herhangi bir uca sahip hemen hemen her tornavida kullanılabilicek şekilde dizayn edilmiştir – örneğin düz, yıldız, Pozi veya Phillips tornavidalar. Eğer bir tornavida mevcut değilse, bir kalem dahi kullanılabilir. Pratikte kablolama çalışması gerilim hattı hâlâ bağlı iken de gerçekleştirilebilir. Bunun sonucunda turuncu buton, tornavidayı içerideki elektrikten izole ederek güvenli dokunma koruması sağlar. Bu sayede kullanıcıları elektrik çarpmasından korumuş olur.

Şekil 1: Standart aksesuar yelpazesi röle sistemi için kullanılabilir.

STANDART AKSESUAR YELPAZESİ STOKLAMA ALANLARINI AZALTIYOR VE LOJİSTİK MALİYETLERİ DÜŞÜRÜYOR

PLC-Interface serisi röleleri geniş yelpazedeki farklı versiyonları sayesinde ayrı bir noktada durmaktadır. Aşağıdaki seriler vidalı, yaylı bağlantının yanı sıra PT bağlantı sistemi ile de mevcuttur: Kontrol kabini üniversal kullanımı için Üniversal serisi Sensör/aktüatör seviyesini doğrudan bağlamak için sensör/aktüatör serisi Yüksek sürekli/ani akımlar için HC/IC serisi Uzun kontrol kabloları ile uygulamalarda filtre serisi DIN EN 50155’e göre ray uygulamaları için özel Demiryolu serisi Özel solid-state röle fonksiyon modülleri Standart ürün yelpazesine ek olarak zengin aksesuar çeşitleri, tüm röle serileri ve bağlantı teknolojilerinde kullanılabilir (Şekil 1). Bunlara Phoenix Contact sistem bağlantısına sekiz röle modülünü bağlayan V8 bağdaştırıcı ve aynı zamanda besleme modülü de dâhildir. Bu klemens, sistem içine 32 ampere kadar toplam akım beslenmesini sağlar. Etiketleme malzemeleri ve gerilim köprüleri, tüm röle modüllerinde kullanılabilir. Bunun nedeni, bütün elektromekanik röle modülleri ve aynı zamanda 6,2 mm ve 14 mm tasarıma sahip solid state röle modüllerinin aynı muhafaza şekline sahip olmalarıdır. Örneğin, bir enversör kontaklı 6,2 mm genişliğindeki röle modülü ve iki enversör kontaklı 14 mm genişliğindeki röle modülü versiyonları elektriksel olarak sadece bir gerilim köprüsü kullanılarak birbirleri ile birleştirilebilir. Bu depolama alanı kazandırır ve lojistik maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

PANEL BOYUNCA TAKILABİLİR – KONTROLDEN SENSÖRE KADAR

V8 adaptör aksesuar yelpazesi içinde önemli bir komponenttir. Adaptör röle modüllerinin köprü millerinde bir kontak kurar. Bu da yanyana dizilmiş sekiz röle modülünü kontrol sistemine bağlanan Phoenix Contact sistem bağlantısına bağlar. Bu da sadece birkaç saniye içinde röle modüllerinin, tak & çalıştır prensibine göre kontrol sistemine bağlanabileceği anlamına gelir. Böylece zamandan tasarruf edilir ve insan hatasından kaynaklanan yanlış bağlantılar önlenir. V8 adaptör kullanımı, PLC sensör veya PLC aktüatör serileri ile birlikte özellikle düşük maliyetlidir.

PLC aktüatör serisi modülleri, takılı rölenin enversör kontağından normalde açık kontağının klemensi köprüleme avantajına sahiptir (Şekil 2). NC kontağı tarafı da doğrudan yüke gidebilir. Sıfır gerilim klemensi “BB” olarak işaretlidir. Aktarılan yükün dönüş kablosu serbest olan “BB” klemensine doğrudan bağlanabilir. “BB” klemens köprüsü sayesinde, yükün dönüş kablosu eksi potansiyele bağlanmış olur. PLC aktüatör modülü kullanılarak, aktarılan yükün tüm kabloları direkt röle modülüne bağlanabilir. Bu nedenle, ilk kez PLC röle sistemindeki PT bağlantı teknolojisi, V8 adaptör ve sistem kablolama ile birlikte, tüm kablo bağlantılarının basit ve kolayca takılmasını sağlar – kontrolden sistem I/O’a kadar (Şekil 3).

SONUÇ

PT bağlantı teknolojisi ile PLC-Interface serisi röleler, ince röle kategorisinde yeni standartları belirliyor. Klemenslerin kullanıcı dostu oluşu kablolama süresini kısaltırken kablo pabuçlarıyla tek ve çok damarlı kablolar artık 0,34 mm2’den başlayan kesitlerden itibaren herhangi bir el aleti gerektirmeden takılabilir. Entegre mandal iletken ve aktüatör seviyesi arasında bir sınır sağlarken PT bağlantı teknolojisi, V8 adaptör ve sistem bağlantısı kombinasyonu kabloların kontrolden sensör/aktüatör seviyesine kadar takılmasına izin verir. PT bağlantı teknolojisi ile PLC-Interface sorunsuz bir şekilde mevcut ürün ailesi ile bütünleştirilebilir, böylece bütün aksesuar yelpazesi de kullanılabilir.