Enerji, Şalt, Enerji Kalitesi, Pano, Trafo, Kablo, Motor, Kesintisiz Güç Kaynağı, Topraklama, Aydınlatma, Test-Ölçüm, Elektrik Proje-Taahhüt, Elektronik, dergi

Yapılarda Yangına Karşı Güvenli Kabloların Önemi

Prysmian Kablo

Prysmian Kablo Mudanya’daki fabrikasında ürettiği AFUMEX™ kablolar ile yangına karşı çözüm sunuyor. Avrupa Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) konusunda çalışmalar yürüten Prysmian Kablo, binalarda elektrik tesisatından kaynaklı oluşan yangınların teknolojisi yüksek kablolar sayesinde en aza ineceğini kanıtlıyor. Yangın sırasında kablolardan çıkan duman, insanların zehirlenmesinde ve hayatını kaybetmesinde en önemli etkeni oluşturuyor.

Yangın sırasında kablolardan çıkan yoğun gaz olay yerinin boşaltılmasında aksaklıklar yaşatabiliyor ve yangınlarda can kaybının oranını yükseltiyor. Avrupa Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) konusundaki çalışmaları ile öne çıkan Prysmian Kablo, yapılarda ve projelerde kullanılan kabloların yangına karşı güvenli olmasının önemini vurguluyor.

Prysmian Kablo’nun simülasyonlar ile gerçekleştirdiği test esnasında iki farklı bölmeye, yangına karşı güvenli kablolar ile bugün binaların çoğunda kullanılan PVC kablolar yerleştiriliyor. Kabloların çıkardığı duman oranı ve yanma süresinin ölçüldüğü test sonucunda; Prysmian Kablo’nun yangına güvenli olarak ürettiği kabloların yandıktan sonra kısa sürede kendi kendine söndüğü ve duman salınımının daha az olduğu görülüyor. Bu sayede, binanın boşaltılması için gereken süre uzarken, acil müdahale ekiplerinin daha iyi koşullarda çalışması sağlanabiliyor.

Öte yandan, yangına dayanıklı kabloların işlevini sürdürmesi, ayrıca kesintisiz güç kaynaklarının ve yangın alarm sistemlerinin yangın sırasında çalışmasına da olanak veriyor. Bu konudaki hassasiyetlerini vurgulayan Prysmian Kablo CEO’su Erkan Aydoğdu, “Yangına karşı güvenli kabloların, özellikle kalabalığın yoğun olduğu yapılar olan okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri, sinema ve tiyatro salonları, metro ve karayolu tünelleri, hava alanları, maden ocakları, fabrikalar, bilgi işlem merkezleri, oteller, yüksek binalar, toplu konutlarda ve paniğin yaşanabileceği tüm yapılarda mutlaka kullanılması gerekiyor” dedi.

Can Güvenliği İçin Tüm Sektör Birlikte Çalışmalı

Prysmian Kablo CEO’su Erkan Aydoğdu, ‘‘Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz’ misyonumuzdan hareketle, Türkiye’nin önemli yatırımlarının kablolamasında görev aldık. Ancak Türk kablo sektöründe yer alan bir firma olarak, sadece projelere kablo temin etmekle kalmıyor; aynı zamanda, sektörümüzü geliştirecek her tür çalışma, proje içerisinde yer almaya çalışıyoruz. Yangına dayanıklı kablo üretiminin ve kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bu konuda, Türk kablo sektörü olarak hep birlikte hareket edersek, ülkemizin ve sektörümüzün çok daha iyi günler göreceğine gönülde