Enerji, Şalt, Enerji Kalitesi, Pano, Trafo, Kablo, Motor, Kesintisiz Güç Kaynağı, Topraklama, Aydınlatma, Test-Ölçüm, Elektrik Proje-Taahhüt, Elektronik, dergi

Dijital Boyuta Geçiş

Makel

Günümüzde en çok etkilendiğimiz şey dijital transformasyonu destekleyen teknolojinin çeşitliliğiydi; yapay zekadan nesnelerin internetine kadar olan bir çeşitlilikten bahsediyoruz ve bu teknolojileri kullanmak çok fazla fırsat var.

Makel Ve Endüstri 4.0

Dijital Sanayi Dönüşümü yani Endüstri 4.0 sayesinde gelecekte akıllı bir fabrika, birbirine bağlı dijital ağlar ile çok büyük bir veri merkezi olacak. Yapay zeka sayesinde bunu anlamlı bilgiye çevirerek, daha iyi iş kararları verilebilecek, performans en üst düzeyde iyileştirilebilecek ve gelecek çok daha mükemmele yakın tahmin edilebilecek.

Biz Makel Olarak Bu Geniş Yelpazenin Neresindeyiz?

2000’li yılların başından beri Makel bu anlamda geleceğin teknolojilerine yatırım yapıyor. Türkiye’de sektöründe en ileri Alman teknolojisi montaj otomasyon makinalarına yatırım yapan firmalardan biri olan Makel bu yatırımlarla yetinmeyerek kendi makine üretimlerini yapmak için de çok ciddi bir bilgi birikimine sahip. Montaj otomasyon makinalarının tasarımlarını artık kendisi yaparak bünyesinde imalat yapmaya başladı. Makel tüm montaj makinalarını kendisi imal ettiği gibi gelecek dijital devrimini de göz önünde bulundurarak makinaların kontrol sistemlerini Endüstri 4.0’a tam uyumlu en ileri teknolojilerle donatıyor. En son aşamada tamamen kendi tasarımımız ve imalatımız olan, Uzak Doğulu rakiplerinden 3 katı daha hızlı üretim yapabilen Siemens TIA Portal Profinet destekli LED Ampul Otomasyon Projesi’nde yapay zeka devriminin en uç noktasında çalışıyoruz ve sisteme en acil önleyici bakım sorunlarını çözmek için bulanık mantık, makina öğrenmesi (machine learning) gibi algoritmalar uyguluyoruz.

Türkiye, sektöründe ilk kez gerçekleştirilecek Endüstri 4.0 uygulamalarının en önemli bileşeni olan MES’i (Üretim Yürütme Sistemi) kurarak, veri analitiği uygulamaları ve yapay zeka yaklaşımları kullanarak, öngörülü bakım, verimlilik analizleri ve karar destek mekanizmalarına yönelik ileri düzey algoritmalarla yeni bir çağa adım atıyoruz. Bu kapsamda, Uzak Doğulu büyük aydınlatma üreticilerinde örneğine rastlanmadı. Makel IT altyapısı, Büyük Veri Sistemi ve ÜYS/MES (Üretim Yürütme Sistemi) uygulaması ile Veri İşleme Analitiği/Yapay Zeka uygulamaları ile farklı sektör ve alanlardaki uygulamalara da örnek olacaktır.

Makel olarak Endüstri 4.0 projemiz ile binlerce sensör ve teknolojik ekipman parçalarımızdan alınan verilerle farklı yepyeni bir boyuta; dijital fabrikaya hazırlanıyoruz. 10.000’den fazla sensörle tüm üretim aşamalarını gerçek zamanlı olarak izlemek, günlük 20 milyon adet işlem verisini; Büyük Veri (BigData), Yapay Zeka, Makina Öğrenmesi (Machine Learning), Derin Öğrenme (Deep Learning) gibi ileri düzey algoritmalarla tesis makinaları ile karar destek yönetim sistemleri arasındaki boşluğu birleştiriyoruz. Endüstri 4.0 ile sadece tesis düzeyinde gerçekleşen süreçler hakkında bilgi toplamaktan öte çok farklı bir boyuta odaklanıyoruz: Dijital Teknoloji.

Bununla birlikte Makel’in ilk önceliği, genel ekipman verimliliği verilerinin, üretim işletim sistemi (MES) sayesinde gerçek değerlerde olmasını sağlamaktır. Amaç yalnızca arıza ve sorunları önceden kestirmek değil, Big Data (Büyük Veri), IoT (Nesnelerin İnterneti) ile yeni bir boyuta yani Dijital Fabrika ya uzanmaktır. Bu bağlamda Makel olarak seçtiğimiz partnerimiz Siemens IT LMS yazılımları ile Endüstri 4.0 projemizde gelecekteki dijital fabrikamız için çok önemli mesafeler alıyoruz. Türkiye’de bu kadar geniş boyutta yapılan ilk uygulama olan Makel, Endüstri 4.0 projesi nedeniyle partnerimiz Siemens’in daveti ile gerçekleştireceğimiz Dünya’daki ilk dijital fabrika olan Amberg tesis gezisinin projemize çok önemli ufuklar kazandıracağına inanıyoruz. Geliştirilecek olan bu sistemle yıllık 1 milyar doları bulan ve çok büyük bir kısmı Çin ağırlıklı ithalat ile karşılanan aydınlatma pazarında, yerli üretici olarak gerek iç pazar satışlarımıza ve gerekse de ihracatımıza önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın hem aydınlatma sektöründe hem de farklı sektör ve alanlardaki uygulamalara da örnek olacağına inanıyoruz.

Sonuçta; Makel olarak Endüstri 4.0 ile Dijital Akıllı Fabrika dönemine başlangıç yapıyoruz ve daha çok yolumuz var. Tüm faaliyetleri entegre haline getirerek birbirine bağlayarak ve birbiri ile haberleşen siber-fiziksel sistemler kurup Büyük Veri (Big Data) ile sofistike analizler yaparak, boşa harcanan zamanlar ve gereksiz duruşları ortadan kaldırılacaktır. Akıllı tedarik zincirleri kurarak, tam zamanında üretim ve kusursuz stok yönetimi kurulabilecek, iş paydaşlarımız ile bu sayede kazan-kazan yapabileceğiz. Türkiye olarak yeni sanayi devrimini ıskalamamalıyız. Makel bu uğurda bu sıkıntılı ekonomik ortamda gelecek ve Türkiye adına çalışmalarını durdurmayıp, hızla yatırımlarına devam etmektedir. Makel olarak bunu başarmak zorunda olduğumuza inanıyoruz.