Enerji, Şalt, Enerji Kalitesi, Pano, Trafo, Kablo, Motor, Kesintisiz Güç Kaynağı, Topraklama, Aydınlatma, Test-Ölçüm, Elektrik Proje-Taahhüt, Elektronik, dergi

Enerji Verimliliği Kanunu Ve Enerji Verimliliği Danışmanlığı Nedir?

Tuğba Nur Aktürk, Sehatek Enerji Verimliliği Danışmanlık

Bildiğimiz gibi doğal enerji rezervlerinin ciddi anlamda azalmaya başladığını günümüzde enerjinin verimli kullanılması son yılların önem arz eden konuları arasında yer alıyor. Enerji verimliliği binalarda yaşam standardı, endüstriyel işletmelerde üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan birim hizmet başına enerji tüketiminin en aza indirilmesidir.

Binalara uygulanan ısı yalıtımından binalarda kullanılacak enerji tasarrufu sağlayan pencerelere kadar birçok konuda devlet yasalaştırdığı kanunlar ve yönetmeliklerle enerji verimliliğinin sağlanması, israfın önlenmesi toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi için gereken önlemi almış bulunuyor. Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketi olarak bu yönetmelikler doğrultusunda yaşam alanlarınızın enerji performans sınıfını maximum seviyeyi çıkartmak birincil amacımız.

Enerji Verimliliği Kanunu

Enerji verimlilik yüzdeleri incelendiğinde ülkemizde bina sektöründe %30, sanayi sektöründe %20 ve ulaşım sektöründe %15 olmak üzere önemli düzeyde enerji tasarruf potansiyeli olduğu görülüyor. Bu tasarruflar aile ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Bu önlemler için yürürlükte birçok yönetmelik mevcut. Yüzdelere baktığımızda %30 oranla en fazla tasarrufu yapılabilecek sektör bina sektörü. Bununla birlikte 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu; bu yasaya tabi olarak çıkartılan, ’Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ ne göre; 01.01.2011 tarihinden itibaren 50 m2 üzerinde inşaat sahası olan bütün binaların enerji sınıfının belirlenmesi adına Enerji Kimlik Belgesi çıkarılması zorunludur.

Bu belgenin çıkarılmaması da beraberinde birçok yaptırım ile maddi cezayı getirerek, ısı yalıtım konusundaki durumu mecburi hale getirdi. Bu enerji kimlik belgesine göre bütün binalar A ve G harfleri aralığında bir enerji sınıfında yer alır ve A verimli bina G ise en verimsiz bina anlamına gelir. Bir binada olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını tam sağlayan bir bina ise C sınıfı belgesi almaktadır. Biz de Sehatek Enerji, T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından bina alanında yetki belgesi almış enerji verimlilik firması olarak tüm Türkiye genelinde ticari ve hizmet binaları, kamu kurum ve kuruluşları ve konutlarda enerji sınıfını belirlemek adına ‘Enerji Kimlik Belgesi’ (EKB) düzenliyoruz.

Binalarda Enerji Verimliliğini Artırmaya Yönelik Çalışmalar

Evde enerji tasarrufu enerjinin bilinçli bir şekilde kullanılması ve gereksiz enerji tüketimini önlemekle olur. Evlerdeki enerji tüketiminin en büyük kısmı evin ısıtılması için harcanmaktadır. Bir evin toplam faturasının ortalama %40’ı ısıtma-soğutma için ödenmektedir. Evlerin veya ofislerin ısıtılmasına harcanan enerjiden tasarruf etmek için iç ortam ısısının muhafaza edilmesi önemlidir. İç ortam ısısının muhafaza edilebilmesi için, binanın çok iyi yalıtılmış olması gerekir. Binalarda oluşan ısı kayıpları çatılardan %7, dış duvarlardan %40, döşemelerden %6 ve kapılardan %17 oranlarında ısı kayıpları olmaktadır.

Binanın iyi yalıtılması sonucu %50’ye varan oranlarda enerji tasarrufu yapmak mümkündür. Aynı zamanda aydınlatmada sağlanan enerji verimliliği de bütçeyi rahatlatacaktır. Bunun için düşük verimli ışık kaynakları yerine yüksek verimli ışık kaynakları kullanılarak sağlanabilir. Akkor flamanlı bir ampul yerine %81 daha verimli olan bir floresan ampul ile değiştirerek enerji tüketimini yüksek oranlarda azaltabilirsiniz. Ev aletlerinde istenilen verimin sağlanması için gereken enerji sınıfı yüksek cihazları satın alma aşamasında fiyat olarak diğerlerinden biraz daha yüksek olabilir ancak buzdolabı çamaşır makinesi ütü ocak ve fırın gibi enerji sınıfı yüksek cihazları satın alırken ödediğimiz fiyat farkı daha sonra elektrik faturalarında sağladığımız kar ile kullanıcıya geri dönmektedir. Bizler de Sehatek Enerji Verimliliği Danışmanlık olarak enerjiyi verimli kullanım ve enerji tasarrufu konularında toplumu bilinçlendirmek ve benimsediğimiz misyonun topuma daha iyi yansıması için bugüne kadar edindiğimiz bilgi ve tecrübeler doğrultusunda hareket ediyoruz.