Enerji, Şalt, Enerji Kalitesi, Pano, Trafo, Kablo, Motor, Kesintisiz Güç Kaynağı, Topraklama, Aydınlatma, Test-Ölçüm, Elektrik Proje-Taahhüt, Elektronik, dergi

2018 IoT, BÜYÜK VERİ VE ANALİTİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

IDC Türkiye’nin düzenlediği ‘IoT, Büyük Veri, Analitik ve Yapay Zekâ Konferansı’nda ülkenin lider kurumlarının üst düzey BT yöneticileri ve veri bilimcileri bir araya gelerek deneyim paylaşımlarında bulundu. Konferansta, veriyi, insanları ve süreçleri yönetmede entegre yaklaşımlarla bu alandaki güncel teknolojiler tartışıldı. Konferansa katılan veri bilimcileri nesnelerin interneti, büyük veri, analitik ve yapay zekâ konularındaki deneyimleriyle öngörülerini paylaşarak, verinin analiz edilmesinde hangi kilit faktörlerin dikkate alınması gerektiğinin yanı sıra veriyi stratejiye dönüştürmedeki önemine dikkat çekti. Farklı sektörlerden birçok firmanın dijital dönüşüm yolculuğundan örneklerin sunulduğu konferans, rehber bir platform niteliğinde Türkiye’de sektörün geleceğine dair net bir bakış sağladı.

IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları, dijital dönüşüm inisyatiflerinin olgunlaşması ile birlikte bugün IDC’nin artırılmış inovasyon olarak adlandırdığı aşamaya gelindiğini belirtti. Çizmecioğulları, “Bu aşamada organizasyonların üç temel stratejik hedefini sıralamak mümkün, Tecrübeye Dayalı Müşteri İlişkisi Kurma, Verinin Paraya Dönüştürülmesi ve Dijital İşin Ölçeklendirilmesi. Fiziksel ve sanal varlıkların tam ve kusursuz entegrasyonu, verinin rekabette üstünlük sağlamanın ötesinde organizasyonlar için yeni gelir kaynakları yaratması, yüksek seviyede kişiselleştirilmişservisleri düşük maliyetlerle müşterilere sunabilmekte. Artırılmış inovasyon aşamasında değer yaratmak için, özellikle büyük veri/analitik, yapay zekâ, dağıtık bulut sistemleri, mikro servisler, artan uzmanlık ve dikeyleşme ve güvenlikte yeni yaklaşımlar ile desteklenmeli’’ dedi.

Konferansta sunum yapan IDC Türkiye Program Müdürü Fatma Özdemir, yakın gecmişte platform savaşlarını, analitik ile desteklenmiş nesnelerin internetinin mevcut işimizi nasıl dönüştürdüğünü, platform ve ekosistemlerin dijital transformasyonu ne denli hızlandırdığını belirtti. Fatma Özdemir, “Tüm işlerimizi bulutta yaparak hız ve rekabette avantaj kazanalımdan, uç cihazların hızlanması ile gerçek zamanlı analizin vazgeçilmez olduğu üretim, sağlık, telekom ve finans gibi birçok sektörde yükün bir kısmını uca aktarmaya başladık. Uca dönüş ile birlikte neslenlerin interneti analitiğinin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracağını düşünüyoruz.

Önümüzdeki yıllarda BT sektöründeki büyümenin nesnelerin interneti, büyük veri ve analitik, yapay zekâ gibi teknolojilerden kaynaklanacağını söylemek mümkün. 2022’de global nesnelerin interneti harcamasının 1,2 trilyon doları, büyük veri ve analitik pazarının ise 260 milyar doları bulması bekleniyor. En büyük sıçramanın ise 2022’e kadar 5 kat büyüyerek 80 milyar dolara erişecek olan yapay zekâda yaşanacağını öngörüyoruz” dedi. Etkinliğin sonunda gerçekleşen ve bu yıl ikincisi düzenlenen IDC Türkiye IoT, Big Data ve Analitik Teknoloji Ödülleri töreni çerçevesinde, dereceye giren proje sahiplerine ödülleri takdim edildi. Toplam 17 kurumdan yapılan 32 proje başvurusunu değerlendiren jüri üyelerinin puanlamaları sonucunda, 24 proje dereceye girerek ödül kazandı.