Enerji, Şalt, Enerji Kalitesi, Pano, Trafo, Kablo, Motor, Kesintisiz Güç Kaynağı, Topraklama, Aydınlatma, Test-Ölçüm, Elektrik Proje-Taahhüt, Elektronik, dergi

Enerji Sisteminin Geleceğinde Yeni Teknolojiler Rol Oynayacak

BP

BP tarafından gelecek dönemde enerji teknolojilerinin en fazla enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, enerji depolama, dijital ve dekarbonize gaz alanlarında etkili olacağı bildirildi. BP Teknoloji Görünümü 2018 Raporu’na göre, 2050’ye kadar global enerji sisteminde teknoloji kullanımı ve bu alandaki gelişmeler önemli rol oynayacak.

Buna göre, 2020 sonrası iklim değişikliği rejiminin çerçevesini oluşturan Paris Anlaşması’nın hedeflerine teknik olarak ulaşılabilir olsa da teknolojik gelişmelerin karbon salımının azaltılmasında tek başına yeterli olmayacağı öngörülüyor. Enerji verimliliğindeki iyileştirmeler, ciddi yatırım gerektirmesine rağmen, enerji kullanımında yüzde 40 civarında tasarruf yapma imkanı sunuyor.

Rüzgar En Ekonomik Kaynak Olacak

Rapora göre, enerji teknolojileri en fazla enerji verimliliği, dijital, yenilenebilir enerji, enerji depolama, ve dekarbonize gaz alanlarında etkili olacak. Rüzgar enerjisi, 2050’ye kadar en ekonomik elektrik kaynağı haline gelecek gibi görünürken, şebeke ölçekli güneş enerjisi de rekabetçi hale gelecek. Pillerdeki iyileşmeyle ulaştırma sektöründe ciddi değişiklik yaşanacak. Öte yandan teknoloji, uzun vadede petrol ve doğalgaz üretimindeki ortalama yaşam döngüsü maliyetlerini yüzde 30 civarında düşürse de öngörülen talebi karşılamak için petrol-doğalgaz arama ve çıkarmaya yılda yaklaşık 0,6 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyaç duyuluyor.