Enerji, Şalt, Enerji Kalitesi, Pano, Trafo, Kablo, Motor, Kesintisiz Güç Kaynağı, Topraklama, Aydınlatma, Test-Ölçüm, Elektrik Proje-Taahhüt, Elektronik, dergi

JEOTERMAL ENERJİ

İlk kullanılmaya başlandığı eski çağlardan yakın geçmişe kadar sadece sağlık alanında kullanılan jeotermal kaynaklar şimdilerde kendine çok farklı kullanım alanı bulmuş durumda. Gelişen teknolojiyle doğru orantılı olarak birçok farklı alanda kullanılıyor. Elektrik enerjisi üretimi, ısıtma soğutma, kimyasal madde ve mineral üretimi gibi kullanım alanına sahip olan jeotermal kaynaklar ülkemizin önemli ve potansiyeli yüksek enerji kaynaklarından biri.

Türkiye jeolojik ve coğrafi konumu itibarıyla aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer alıyor. Bu durum da bizi diğer ülkelerle kıyasladığımızda zengin bir konumda olmamızı sağlıyor. Yaygın olarak sıcak su turizminde kullanılan jeotermal enerji yapılan yatırımlar ve artan bilinçle birlikte enerji üretiminde de kullanılmaya başlandı. Yaklaşık bin adet değişik sıcaklıklarda jeotermal enerji kaynağımız bulunuyor. Bölge bazında değerlendirdiğimizde jeotermal potansiyeli teorik olarak 31.500 MWT olup potansiyel oluşturan alanların % 78’i Batı Anadolu’da, % 9’u İç Anadolu’da, %7’si Marmara Bölgesinde, % 5’i Doğu Anadolu’da ve % 1’i diğer bölgelerde yer alıyor. Jeotermal kaynaklarımızın % 90’ı düşük ve orta sıcaklıkta olduğundan ısıtma, termal turizm, mineral eldesi gibi doğrudan, % 10’u ise elektrik enerjisi üretimi için uygun. 2017 yılı sonu itibariyle, işletmede bulunan 1.064 MW’lık kurulu güce sahip 40 adet jeotermal enerji santrali ülkemiz toplam kurulu gücünün yaklaşık % 1,2’sine denk geliyor.

İKLİM KOŞULLARINDAN ETKİLENMİYOR

Jeotermal enerjiyi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kıyasladığımızda, rüzgar ve güneş enerjisi gibi iklim koşullarından etkilenmemesi tercih edilmesinin en büyük sebeplerinden. Bunun yanında çevreye çok düşük miktarlarda karbon salınımı yapması da jeotermal enerjinin ülkelerin üzerinde ciddiyetle durduğu ve kullanılmasını teşvik ettikleri bir yenilenebilir enerji çeşidi. Yaygınlığı bakımından diğer enerji çeşitleriyle aynı seviyede olmamasına rağmen hem ülkemizde hem de dünyada kullanımı ve yapılan yatırımlar gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

2018-2023 YILLARI ARASINDA 3,600- 4,500 MW’LIK JEOTERMAL BÜYÜME

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) yenilenebilir enerji kaynakları raporuna göre 2018-2023 dönemi için 3,600 ila 4,500 MW’lık bir jeotermal enerji üretim kapasitesinin, yıllık ortalama % 4,7’lik bir büyüme oranı ile artmasını öngörüyor. Hatta kapasitenin 17.000 MW’ın üzerine çıkacağını söylüyorlar. Diğer taraftan ThinkGeoEnergy tarafında yapılan araştırma ise bu rakamın 18.000 MW olacağı görüşünde. Jeotermal enerjiden elektrik üretiminde ülkelerin 2050 yılı hedefi ise 250.000 MW kurulu güç elektrik üretmek. Dünya sıralamasında ilk beşte yer alan Amerika, Filipinler, Endonezya, Meksika ve Türkiye jeotermal enerjiyi elektirik enerjisinde kullanma konusunda yatırım yapmaya devam ediyor.

JESDER Başkanı Ali Kindap’ın yaptığı açıklamaya göre toplam kurulu güç değerlendirmesinde 1.347 MW ile şu an 4. sıradayız. Türkiye’de jeotermal enerji kullanımın toplam enerji kaynakları içerisindeki payı % 2. Artırlabilmesi için, ilgili yasal düzenlemelerin yapılması, jeotermal enerji ile ilgili okullarda eğitimlerin verilmesi, halkın bilinçlendirilmesi ve tabii ki yetkinlik sahibi personel kazandırmaya yönelik bölümlerin açılıp üniversite iş birliğinin sağlanması gerekiyor.

Türkiye enerji talebi artışında Çin’den sonra 2. sırada yer alıyor. Bu durumda da var olan enerji kaynaklarımız artan enerji ihtiyacımızı karşılayamıyor. Doğal gazda %98, petrolde %92, kömürde ise %50 toplamda da %7 dışa bağımlı olan ülkemiz için en önemli çıkış yolu yenilenebilir enerji kaynaklarını doğru bir şekilde kullanmak ve yaygınlaştırmak. Jeotermal enerji kaynakları bakımından bu kadar şanslı bir konuma sahipken yapılan yatırımların artması gerekiyor. 3E olarak biz de hem konunun uzmanlarına Türkiye’de jeotermal enerjinin durumunu, geleceğini ve neler yapılabilir diye sorduk hem de yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.