Enerji, Şalt, Enerji Kalitesi, Pano, Trafo, Kablo, Motor, Kesintisiz Güç Kaynağı, Topraklama, Aydınlatma, Test-Ölçüm, Elektrik Proje-Taahhüt, Elektronik, dergi

VARkombi-PC Reaktif Güç Kontrol Rölesi

Kael

Özellikle monofaze dengesiz yük dağılımı olan ve reaktif enerjileri her faz için bağımsız olarak biriktiren elektronik kombi sayaçların bulunduğu işletmelerde kompanzasyon, monofaze kondanasatör kullanılamadığından dolayı klasik röleler ile sağlanamamakta ve bazı durumlarda çaresiz kalınmaktadır. Bu sorunu aşmak için uzun araştırmaların ve gelişen teknolojilerin kullanımı ile VARkombi 3 faz enerji değerlendirmeli, reaktif güç kontrol rölesi, KAEL Elektronik tarafından geliştirilmiştir.

VARkombi serisini diğer mevcut rölelerden farklı kılan en önemli özellikler;

   • 3 Faza ait akım ve gerilim örnekleri ile çalışması, Tüm sistemin doğru şekilde kompanzasyonunun yapılabilmesi için gereken tüm ölçüm değerlerine ulaşabilmesi,
   • Her faz için ayrı ayrı aktif ve reaktif güçler ile bunların toplamlarını hesaplaması ve enerjileri biriktirmesi,
   • Her faza ait voltaj, akım bilgilerinin yanında ilgili fazların aktif gücünü (KW), reaktif gücünü (KVAr) ve görünen gücü’nü (KVA) gösterebilmesi, böylece kullanıcının sistemdeki ölçümleri alabilmesine imkan tanıması,
   • Hedef CosØ yerine hedef yüzde (TanØ) değerinin girilebilmesi, böylece her fazın (toplam reaktif enerji) / (toplam aktif enerji) değerini sınırların içinde tutarak, CosØ ile ulaşılamayan daha hassas aralıkta ceza sınırlarına bağlı olarak kompanzasyonu en iyi şekilde yapması, (sınırlar ve hedef % değeri kullanıcı tarafından değiştirilebilir)
   • C/k ‘yı otomatik hesaplaması,
   • 0,75 ile -0,75 arasında (TanØ) hedef yüzde değerinin set edilebilmesi
   • Her kademedeki kondansatör güç değerlerini, otomatik olarak bağlı olduğu faza ya da fazlara göre öğrenmesi, Monofaze ya da trifaze olarak bağlanmış olan kondansatörlerin kademelerini ve etkileyebilecekleri fazı ya da fazları tesbit edebilmesi, Kondasatörlerin güçlerini faz faz öğrenir. (İstendiğinde kondansatör güçleri kullanıcı tarafından girilebilir. Ayrıca, değer yanlış girilmiş olsa bile, cihaz bu durumu tesbit eder ve düzeltir),
   • Kondansatör güçlerini hesaplarken bile, kompanzasyonu durdurmaması,
   • Normal bölge sınırlarını ve kondansatör alma çıkarma zamanlarını tüketilen reaktif/aktif enerjiye göre dinamik olarak değiştirmesi, Her fazın tüketimini birbirinden bağımsız hesapladığı için kademe alma ve çıkarma zamanları monofaze ve trifaze kondansatörler için ayrı ayrı oluşturması,
   • Her kademe için, ayrı ayrı tutulan kademe alma-çıkarma zamanları sayesinde, kondansatör ömrünün uzaması,
   • Akım trafolarının polarite yönlerini (k,l) ters bağlı bile olsa, doğru olarak öğrenmesi,
   • İstendiği takdirde kullanıcı cihaz yönleri bulduktan sonra yön bulma işlemini iptal edebilmesi,
   • Faz ya da fazlar için ihtiyaç duyulan kondansatör değerini hesaplaması ve kademelerdeki monofaze ve trifaze kondansatörler içinden seçerek devreye alması veya çıkarması, bu sayede sadece dengesiz olan fazın kompanzasyonunun sağlanabilmesi,
   • Çok sayıda alarm bilgisine sahip olması,

-Aşırı gerilim
-Düşük gerilim
-Aşırı akım
-Aşırı kompanzasyon (enerjilere göre)
-Düşük kompanzasyon (enerjilere göre)
-Sistem hatası (kondansatörlerin cihaz tarafından görülememesi durumu)
-Faz yokluğu Aşırı sıcaklık (ayarlanabilir)

   • Kondansatör değerlerini öğrenene kadar baştan al baştan çıkar yöntemine göre, kondasatör değerlerini öğrendikten sonra ise bağımsız olarak ihtiyaç duyulan faza ya da fazlara göre reaktif gücü dengeleyecek şekilde kompanzasyonu yapması,
   • Pano sıcaklığını izleyebilme
   • Fan ve alarm için ayrı ayrı röle çıkışı İnanılmaz boyutlara sahip olması (derinlik 30 mm) Kademe sayısı seçimi.

Çalışma Prensibi Cihaza enerji verildiğinde öncelikle gerilim değerlerini kontrol eder. Daha sonra akım trafolarının yönlerini (ters bağlanmış olsa bile) bulur. Akım trafo polarite yönleri sekonderde 0,1Amp ya da üzerinde akım çekilirken tespit edilmektedir. Cihaz akım polarite yönlerini öğrendiği zaman (yaklaşık 3 dakika içinde) mod1’e geçer. Eğer cihaz mod1’e geçememiş ise sistemden akım çekilmesi için trifaze bir- iki makina çalıştırılması gerekebilir.

Bileşke reaktif güç ve bileşke güç faktörünü hesaplayıp, sistemin o anki reaktif yönünü bulur. Henüz kademelerdeki kondansatör güçlerini öğrenmediği için baştan al baştan çıkar yöntemine göre kompanzasyona başlar. Kademelerdeki kondansatörlerin hangi fazda bağlı olduğunu ve güçlerini öğrendikten sonra mod 2’ye geçer. Artık hangi kademede ne tür bağlantılı (monofaze ya da trifaze) kondansatör olduğunu bildiği için hedef tanÆ’ ye ulaştıracak en yakın grubu devreye alıp yada çıkartarak en hızlı şekilde kompanzasyonu gerçekler.

Cihaz, her faza ait tüketilen aktif, indüktif(+Q), kapasitif (-Q) güçleri ve enerjileri ölçer. İndüktif enerji ile kapasitif enerjiyi her faz için ayrı ayrı depolar ve herbirini aktif enerjiye bölerek, sistemin yüzde kaç indüktif ya da kapasitif olduğunu sürekli izler.

Her faz için ayrı ayrı tanÆ değerlerini hesapladığı için ihtiyaç olmayan faza kondansatör almaz ya da çıkarmaz. Her faza ait aktif ve reaktif enerjiler ayrı ayrı biriktirilir. Bunların değerine göre her fazın normal bölge sınırları da değişik olabilir ve kademe alma çıkarma zamanları da buna bağlı olarak fazlara göre farklılıklar gösterebilir. Bu sayede fazlardan biri ya da birkaçı kompanzasyona ihtiyaç duyarken diğerlerinde herhangibir işlem yapılması gerekmez. Örneğin sadece L1 fazında kondasatör alma ihtiyacı oluşmuş ise cihaz trifaze bir grup almaz, L1 fazına bağlı kondansatörler olup olmadığına bakar ve alması durumunda istenen hedef tanÆ’ye en fazla yakınlaştıracak olanı seçip alır.

VARkombi çalışması sırasında kondansatör güç değerlerini aktif olarak öğrenmeye devam eder. Böylece güçten düşen kondansatörlerin değerleri gözlenebilir. Ayrıca kondansatörlerin her biri için ayrı zaman tutulması da sistemdeki kontaktör ve kondansatörlerin ömrünü uzatır. VARkombi içinde kullanıcıyı uyaran 8 adet alarm ve bu alarmlardan herhangi birinin oluşması durumunda da bir adet alarm röle çıkışı vardır. Bu alarmlar sırasıyla aşırı gerilim, düşük gerilim, aşırı kompanzasyon, düşük kompanzasyon, aşırı akım, sistem hatası, faz yok alarmı ve aşırı ısı alarmlarıdır. Alarmların hepsi ya da bir kısmı kullanıcı tarafından iptal edilebilir, Ayrıca VARkombi, pano sıcaklığını sürekli olarak ölçer ve ayarlanan sıcaklık set değerinin aşılması durumunda, fan çıkış rölesini kapatır ve bu çıkışa bağlayacağınız fanı devreye alarak soğutma işlemine imkan verir.

Kaynak: kael.com.tr