Enerji, Şalt, Enerji Kalitesi, Pano, Trafo, Kablo, Motor, Kesintisiz Güç Kaynağı, Topraklama, Aydınlatma, Test-Ölçüm, Elektrik Proje-Taahhüt, Elektronik, dergi

Yıldırımdan Korunmak İçin Ne Kullanılır?

Elektrik tesisatında birçok unsura karşı önlem almak mümkün. Tesisatlar sıklıkla yenilenerek ve doğru ekipmanlar kullanılarak birçok olumsuz etkene karşı önlem alınabilir. Ancak elektrik şebekelerinin yıldırım karşısında her zaman hazırlıksız ve tehlike altında olduğunu söylemeliyiz. Çünkü tesisat yönetmeliğe uygun ve gerekli donanımlara sahip biçimde kurulmuş olsa bile yıldırımdan korunmak mümkün olmayabilir. Zira yıldırımın voltaj gücünü ve yaratacağı tahribatı tahmin etmek hiçbir zaman mümkün değil.

Paratonerler Yıldırımdan Korunmak İçin Yeterli Mi?

Paratoner, yüksek binalarda, elektrik iletim tesislerinde, iletişim tesislerinde ve demiryolu hatlarında zorunlu olarak kullanılan bir donanım. Bilindiği gibi, binanın dış cephesine monte ediliyor ve yıldırım enerjisini çekerek topraklanmasını sağlıyor. Tehlikeleri büyük ölçüde önlediğini söylemek de mümkün ancak tek başına yeterli olmadığını söylemeliyiz. Paratoner yıldırımı toprağa yöneltmekte faydalı oluyor ancak yarattığı gerilim tehlikesi bu şekilde tamamen önlenmez. Diğer yandan, paratonerin yönlendirebileceği enerji de sınırlıdır. Örnek vermek gerekirse, Temmuz ayında İstanbul’a sadece iki saat içinde 6000’in üzerinde yıldırımın düştüğü biliniyor. Yıldırım düşen bölgelerde elektrik tesisatlarında büyük hasarlar meydana geldi. Bu binaların önemli bir kısmında paratoner bulunuyordu ancak yıldırımın sahip olduğu voltaj paratonerin üst sınırının üzerindeydi ve paratonerler yıldırımdan korunmak için işe yaramadı.

Çünkü paratoner yıldırımı topraklıyor ancak güç aşımı hâlinde bir dengeleyici unsur bulunmadığı takdirde, yıldırıma karşı tamamen önlem almak mümkün değil. Diğer yandan paratoner kullanarak tesisatın ve bağlı olan cihazların yıldırımdan etkilenmeyeceğini de garanti etmenin bir yolu yok.

Parafudr Kullanmak Etkili Mi?

Parafudr, paratoner ile benzer bir işlev görüyor. Ancak paratonerin aksine sadece topraklama yapmıyor ve diğer yandan tesisatın çalışmasını sürdürmesini sağlıyor. Paratoner olan her binada mutlaka parafudr gibi bir yönlendirici bulundurmak gerekir. Parafudr kullanmanın belli bir ölçüde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Temmuz ayında bir örneğini gördüğümüz yıldırım fırtınalarında parafudrlar da etkisiz kalacaktır. Çünkü yıldırımın sahip olduğu akım gücünü tahmin etmek imkânsız. Tüm bunları göz önüne aldığımızda, yıldırımdan korunmak için sadece topraklamanın yetmediğini söylemek mümkün. Voltaj dengeleyici bir unsur olmadığı sürece yıldırımdan tamamen korunmanın ve kesin bir önlem almanın bir yolu yok.

Trimbox İle Yıldırımdan Korunmak Mümkün Mü?

Elektrik şebekesini yıldırımın etkilerinden yalıtmanın yolu voltaj dengelemesinden geçer. Enerji makul seviyelere düşürüldüğünde, tesisata bağlı olan sistemlerin ve cihazların yıldırımdan etkilenmesi önlenebilir. Trimbox tam olarak bu işlevi görüyor ve sistemi yıldırımlardan koruyor. Trimbox, parafudr görevi görerek yıldırımın toprağa iletilmesini sağlıyor ancak sahip olduğu tek işlev bu değil. Aynı zamanda sistemdeki elektrik enerjisini regüle edebiliyor.

Açıklamak gerekirse; yıldırımın toprağa iletilmesi başarılı bir şekilde gerçekleşse bile, sistemdeki gerilimde değişimler olacaktır. Bu değişimler ise cihazların gereğinden yüksek ya da düşük enerji almasına sebep olur. Ancak Trimbox, bir yandan şebekedeki aşırı voltajın sönümlenmesini sağlarken diğer yandan şebekede tahribat yaratacak akım peaklerini de zarar vermeyecek seviyelere düşürür. Dolayısıyla Trimbox kullanarak, yıldırımdan tamamen korunmak mümkün.

Kaynak: trimbox