Enerji, Şalt, Enerji Kalitesi, Pano, Trafo, Kablo, Motor, Kesintisiz Güç Kaynağı, Topraklama, Aydınlatma, Test-Ölçüm, Elektrik Proje-Taahhüt, Elektronik, dergi
Kategori

Arşiv

SCHNEIDER ELECTRIC’TEN SMARTBUNKER FX MİKRO VERİ ÇÖZÜMÜ

SCHNEIDER ELECTRIC

Demirkol, ‘Mikro Veri Merkezleri ve Sınır Bilişim’ başlıklı konuşmasıyla konuya küresel ölçekli bir bakış açısı sundu. Demirkol; “Günümüzde işlenmesi gereken veri, hızla büyürken, esnek çözümler giderek ön plana çıkıyor. Ancak hızla gelişen ve farklı lokasyonlarda oluşan büyük verinin işlenmesi tek bir veri merkezinin sunduğu kalite ve güvencede sağlanamayabiliyor. Bu nedenle, özellikle şubeleşmiş yapılarda her şubede tüm veri merkezi özelliklerini bir kabinde toplayabilmek, kurumlara güvenlik, verimlilik ve esneklik…

OLEDWorks ve BASF’den yenİ OLED aydınlatma teknolojİsİ

OLEDWORKS

“Brite 3” adı verilen yeni ürün serisi verimliliği artırırken, üstün renk oluşturma ve yüksek parlaklık seçeneğine sahip olacak. Yeni bükülebilir versiyon ile ayrıca, armatür üreticileri ve aydınlatma tasarımcıları için tamamen yeni uygulama alanları da mümkün olacak. OLED aydınlatma teknolojisi oldukça ince ve hafif olmasının yanı sıra, profesyonel ve konut aydınlatması için en iyi doğal ışık kalitesini ve otomotiv aydınlatması için benzersiz tasarım seçenekleri sunuyor. Bir tasarım öğesi olarak OLED aydınlatmanın…

500kWp ŞEBEKE ETKİLEŞİMLİ FOTOVOLTAİK SİSTEMİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASI TAKİBİ TABANLI SİMULASYONU VE İNCELENMESİ

Semih Doğan Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği ABD, 41380, Umuttepe, Kocaeli dogan.semih@outlook.com

ÖZETDünya üzerinde var olan en büyük enerji kaynağı olan Güneş potansiyelinin, fotovoltaik sistemler içerisinde maksimum verimde kullanılması gerekmektedir. Literatürde birçok teorik modelleme örneği olmakla beraber, bu benzetim çalışmalarının gerçek uygulama örneklerine uyarlama çalışmaları bu tip sistemlerin karakteristiklerinin incelenmesinde büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde şebeke gerilim değerleri baz alınarak yapılan bu çalışmada, piyasada satılan DC-AC evirici paratmetrelerine sadık kalınmaya çalışılmıştır.…

EKSENEL TÜRBİN KANAT PROFİLLERİNİN TASARIM AŞAMALARI VE KATI MODELİNİN OLUŞTURULMAS

Özkan KÖSE1 N. Adil ÖZTÜRK2 ozkan.kose@iste.edu.tr nadil.ozturk@iste.edu.tr 1,2İskenderun Teknik üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İskenderun/Türkiye

ÖZETGünümüzde enerji ihtiyacının artmasından dolayı iyileştirme ve verimlilik çalışmalarına büyük önem verilmektedir. Ülkemizin enerji dönüşüm araçlarına bağlılığı ekonomimize ve refah düzeyimize ağır bir darbe vurmaktadır. Bu nedenle, dışa bağımlılığımızı azaltacak çalışmalara Şekil 1 Rotor kanadı üzerinde tasarım parametrelerinin gösterilmesi?yoğunlaşmamız büyük önem arz etmektedir. Geniş kullanım alanı ve yüksek maliyeti ile ülkemizin üzerinde ağır bir maddi yük olan türbinler, üzerinde durulması gereken en önemli…

Seyyar Kombinasyon Kutuları

TP Elektrik, yaptığı araştırmalar ve gelen müşteri talepleri doğrultusunda seyyar kombinasyon kutularının üretimine başladı. Söz konusu ürünler, IP66’ya kadar koruma sunuyor ve üzerine standart kombinasyon kutularıyla kıyaslandığında daha fazla sayıda priz ve sigorta monte edilebiliyor.

İnform Genel Müdürü Levent ILGIN: “Amacımız, Geleceğin Cihazını Yaratmak ve Enerji Verimliliğini Tepe Noktalara Taşımak”

Kısa süre önce Legrand’ın bünyesine katılan İnform, kesintisiz güç kaynakları gelirlerine göre Bilişim 500’de 10 yıl üst üste 1. oldu. Donanım alt başlığında yer alan çeşitli kategorilerde ise liderin hemen arkasında yer alan şirket, Legrand Keor serisi UPS’leri müşterilerine sundu. Yeni fabrika yatırımı da planlayan İnform, klasik ve modüler cihazlara alternatif olabilecek bir UPS segmenti üzerinde çalışıyor. Söz konusu ürünlerin klasik UPS’ler ile modüler cihazların birleşimi olduğunu açıklayan İnform Genel Müdürü Levent…

Parafudrlar

Yüksek gerilim, iletim ve dağıtım hatlarına bağlı bulunan birçok elektrikli cihazda arızalara neden olmaktadır. Sistemde oluşan bu yüksek gerilim nedeni ile cihazlarında meydana gelebilecek hasarları önlemek için kullanılan parafudrlar çeşitli tiplere ayrılır. Söz konusu cihazların seçimi ve kullanılacağı yerler de muhtemel hataların minimize edilmesinde önemli roller üstlenmektedir.

ADX Yumuşak Yolvericiler

Bir tesisin ömrü ve güvenilirliği kesinlikle kullanılan komponentlerin ve teknolojik çözümlerin seçimine bağlıdır. Tesiste kullanılan motorların mekanik geri beslemesini iyi alabilmek ve yolvermelerini kontrol etmek adına seçilen başlangıç fazı elemanları, önemli bir unsurdur. Lovato Electric’in yumuşak yolvericiler konusundaki kapsamlı deneyimi, ADX yumuşak yolverici serisinin geliştirilmesi ve tasarımının temelini oluşturmuştur. Başlangıç aşamasında, motor milinden ekipmanına kadar gelişen ve sürekli transfer edilen güç…