Enerji, Şalt, Enerji Kalitesi, Pano, Trafo, Kablo, Motor, Kesintisiz Güç Kaynağı, Topraklama, Aydınlatma, Test-Ölçüm, Elektrik Proje-Taahhüt, Elektronik, dergi
Kategori

Yazı

Modüler KGK Sistemleri

Klasik paralel KGK sistemleri, hızla artan enerji taleplerini karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Güç ihtiyacı artarken KGK’ların paralel hale getirilmesi ekonomik, lojistik ve teknik açıdan problemler doğmasına yol açmaktadır. Bu problemler ise modüler KGK sistemleri geliştirilerek aşılmıştır.

Kablolarda Kullanılan Bazı Simgeler ve Anlamları

Kablo tanımlarının genellikle yapı ile ilgili ufak ipuçları verdiği hatta bazen tüm yapıyı simgelediği bilinmektedir. Günlük yaşam içerisinde standart tesisat kablolarında da tipik bir takım uygulamalar vardır. Bunun gibi kontrol kabloları, data kabloları, telefon kabloları, bazı koaksiyel kablolar vs.’de de tanımdaki harf veya kelimelerden anlamlar çıkartılabilir.

Güç ve Harmonik Analizörü

Elektriksel olayların tespitinde en yakın rakibinden 10 kat daha hızlı ölçüm yapabilen Hioki 3198, 6.000 V’a kadar transientleri yakalayabilmektedir. Askeri sektörlere satış yapan firmalara özel olarak gerilim dalga formunun bozulmasını kaydedebilme özelliğine sahip olan cihaz, kabul testlerinde iyi bir performans göstermiştir.

Hibrit ve modüler UPS’ler

Tescom hibrit UPS’ler, güneş enerjisi, akü, şebeke ve jeneratör aracılığıyla kesintisiz enerji üretiyor. Şirketin modüler UPS’leri ise yüksek verimlilik, güvenilirlik ve yedeklilik sunuyor.

Yenilikçi Kablo Girişi

FOTOVOLTAİK BAÐLANTI KUTULARININ KULLANIM ŞARTLARI GİDEREK DAHA KURALLI HALE GELİYOR. BUNA GÖRE, YENI DIN EN 50548 STANDARDI İLE UYGUNLUK TEST KRİTERLERİ, YAKIN ZAMANDA ÇOK DAHA ZORLU HALE GETİRİLDİ. LAPP GRUBU’NUN FOTOVOLTAİK BAÐLANTI KUTULARI İÇİN GELİŞTİRDİÐİ YENİ SKINTOP® SOLAR KABLO RAKORU YENİ STANDARDIN TÜM ŞARTLARINI KARŞILIYOR.

Dalga enerjisi teknolojisi

Dalga enerjisi, direkt olarak dalga yüzeyinden veya yüzey altındaki dalga basınçlarından elde edilir. Dalgalar, deniz veya okyanusların yüzeyinde esen rüzgarlar tarafından üretilir. Dünyanın birçok yerinde rüzgar sürekli dalgalar oluşturacak kadar düzenli ve sürekli eser. Deniz ve okyanus dalgalarında çok büyük enerji vardır. Dalga enerjisi makineleri dalgaların yüzey hareketlerinden veya dalga basınçlarından direk olarak enerji üretir.