Enerji, Şalt, Enerji Kalitesi, Pano, Trafo, Kablo, Motor, Kesintisiz Güç Kaynağı, Topraklama, Aydınlatma, Test-Ölçüm, Elektrik Proje-Taahhüt, Elektronik, dergi

SEKTÖRLERİNİN NABZINI TUTAN ZİRVE VE SEMİNERLER

ENDÜSTRİ 4.0 ÇÖZÜM VE UYGULAMALARI
MURAT MERDİN
MET İLERİ TEKNOLOJİLERİ

FIT Endüstriyel Teknolojiler ve Sistemleri Zirve Programı kapsamında; Endüstri 4.0 Çözüm ve Uygulamalarıyla ilgili Murat Merdin sektöre sunduğu çözümleri anlattı. Zirve kapsamında ziyaretçilere ve katılımcılara Endüstri 4.0’ın hikayesinden ziyade çözüm olarak neler yaptıklarını anlatan Merdin, “Endüstri 4.0’ı dijitalleşmenin endüstriyel hali olarak tanımlayıp, yeni teknolojilere yaptıkları entegrasyondan bahsetti. Mekanik bir yapıyı sanal bir yapıyla birleştirip siber dünyayla beraber çalışan bir hale getirmemiz büyük önem taşıyor. Artık dünya seri üretimden çok [kutusol=11545] seri üretilebilecek özel üretim ihtiyacına karşı cevap vermesi gerekiyor.” dedi. Etkinlik sürecinde Poliüretan sistemlerden, robotik otomasyona, kaçak test sistemlerinden akıllı kesme kalıplarıyla ilgili sundukları çözümleri anlatan Met İleri Teknolojileri üretime getirilen inovasyonun üzerinde duruyor.
“AKILLI DEPOLAR VE VERİMİLİLİĞİ ARTIRAN ÇÖZÜMLER”
TARIK DİZER, CÜNEYT ERSİN – UNIVERA

FIT Endüstriyel Teknolojiler ve Sistemleri Zirve Programı kapsamında; Akıllı Depolar ve Verimililiği artıran çözümler kapsamında Cüneyt Ersin sektöre sundukları çözümleri anlattı. Seminerde özellikle Stokbar Panorama – Depo ve Üretim Yönetimine değinen Ersin, Univera’nın, sektörde uzun yıllara dayanan tecrübelerinin getirdiği bilgi birikimi ile işletmelerin depo ve üretim izleme problemlerini çözebilecek ve kontrol mekanizmasını geliştirecek web tabanlı ve esnek bir yapıya sahip depo ve üretim yönetimi çözümünden bahsetti. Univera, yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği tüm projelerin getirdiği tecrübe ve bilgi birikimi ile işletmelerin depo ve üretim izleme problemlerini çözebilecek StokBar Panorama’yı geliştirmiştir. %100 Web tabanlı  olarak  tasarlanan  yeni  StokBar Panorama’nın ara yüz katmanları çok dilli ve çok uluslu raporlama  olanakları  ile  çalışabilmektedir. Üç katmanlı tasarlanmış yazılım mimarisi sayesinde operasyonlar, veriler ve ara yüzler birbirinden bağımsız olarak çalışabilmektedir. Uygulamada, geleceğin iletişim ve veri taşıma alt yapıları da düşünülerek, yeni kuşak internet tabanlı programlama teknolojilerinden yararlanılmıştır. Yazılımların önemli bir diğer özelliği ise uygulamanın “statik operasyon adımları” yerine kullanıcının kendi iş akışlarına göre dizayn edilebildiği “dinamik süreç şablonları” oluşturulabilmesini sağlayan bir yapıyı içermesidir. Etkin stok yönetimi, doğru ürünün-doğru müşteriye sevkiyatı, izlenebilirlik, lokasyon izleme, FIFO/LIFO sağlanması, raf ömrü yönetimi, batch, lot ve seri takibi gibi birçok özellik sayesinde StokBar Panorama; kendi yatırım maliyetlerini işletmelere çok kısa sürelerde geri ödüyor.
“AGV – OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLAR”
ÖZGÜR SALİH MUTLU – OPPENT TÜRKİYE

FIT Endüstriyel Teknolojiler ve Sistemleri Zirve Programı kapsamında; AGV – Otomatik Yönlendirmeli araçlar kapsamında Özgür Salih Mutlu sektöre sundukları çözümleri anlattı. EVOcart™, otomatik öz yönetimli araçları
(AGV – Otomatik Yönlendirilen Araç) kullanan bir taşıma sistemidir. Bir operatör yardımı olmadan hareket edebilen AGV’ler hafızasında saklanan tesis haritalarında önceden programlanmış yolları takip ediyor. Bu araçlar, yemekhane, çamaşırhane, atık, sterilizasyon, eczacılık ve genel malzemeler gibi çeşitli hizmetler için kullanılan hastane arabalarının taşınması için kullanılıyor. Navigasyon lazer taraması ile yapılıyor ve ekipmanların yere, duvarlara veya tavana monte edilmesini gerektirmiyor böylece programlama rotalarında azami özgürlük sağlıyor. Araçlar iki yönlü olup 0.10 m/s ila 2.0 m/s arasında programlanabilir bir hıza sahiptirler ve EN 1525 düzenlemelerine uygundurlar. Özel bir güvenlik sistemi sayesinde, yol boyunca oluşan engelleri tanımlayabiliyor ve aracın hareketini bu engelleri aşacak şekilde ayarlayabilyorlar. EVOcart™, asansörler ve yangın kapıları ile de tam entegre çalışarak, planlanmış teslimat görevinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlıyor. EVOcart™ hem sağlık sektöründe hem de endüstriyel faaliyet alanlarında kullanılabiliyor.
“FABRİKA OTOMASYONU VE
VERİMLİLİK 4.0”
ENGİN ÖNDER – SAINT-GOBAIN WEBER

FIT Endüstriyel Teknolojiler ve Sistemleri Zirve Programı kapsamında; Engin Önder fabrika otomasyonu ve verimlilik 4.0’la ilgili sektöre sundukları çözümleri anlattı.
Günümüz global rekabet koşullarında sürdürülebilirliliği ve kar maksimizasyonu sağlamak işletmeler için en temel konuların başında geliyor. Bu sebepten dolayı işletmeler tüm süreçlerini akıllı fabrika konseptine uygun bir hale dönüştürerek var olma gücünü korumaya ve güçlendirmeye çalışıyor. Endüstri 4.0 akıllı fabrika çözümleri işletmelere verimliliği arttırarak inovasyon sunan, süreçleri iyileştiren, hataları minimize eden, hızlı ve esnek bir yapıya sahip akıllı fabrika oluşturma imkanı sağlıyor. Akıllı fabrika konseptinde işletmedeki tüm dağınık sistemlerin bir inter/intranet ağ üzerinden birbiriyle haberleşerek veri alış-verişi için entegre olması gerekiyor. İşletmelerde dağınık yapıya sahip sistemlerde çalışan farklı uygulamaları entegre etme, yönetme ve güvenliğini sağlama faaliyetlerini tek bir merkezden yönetme Akıllı Fabrika konseptinin en önemli unsurların başında geliyor. Ayrıca saha içerisindeki tüm verilerin anlık (real-time) otomasyon sistemlerinden otomatik olarak insan müdahalesi gerekmeksizin beslenmesi ve insan müdahalesi gereken noktalar için de belirlenen standart ve prosedürlere uygun bir şekilde sisteme alınması gerekiyor. Böylece sistemdeki tüm veriler dijital ortama alınarak Endüstri 4.0 temel gerekliliğini yerine getirebilir.[kutusag=11546] 

“6SİGMA”
ÖZGÜR TÜRKAL – CMS JANT

CMS Jant’tan Özgür Türkal’ın “6Sigma” konu başlıklı semineri FIT ‘18’in diğer ilgi gören seminerlerinden biri oldu. 6Sigma’nın ne olduğunu ve endüstriye faydalarından bahseden Türkal; “Bir proseste iyileştirme yaptığınız zaman yerdeki elmaları toplamaya başlarız çünkü bu daha kolaydır. Bunları yaptığınız zaman işletmeniz 3Sigma seviyelerine gelir, biraz daha zorlayıcı olan ağaçta ortadaki elmaları toplamaya başlarsanız biraz daha efor sarf edersiniz, analiz gerektirir ve işletmeniz 4Sigma seviyesine gelir. Yukarıdaki elmalara çıktıkça daha çok efor, daha çok analiz ve çalışmayla sürecinizi prosesinizi 5Sigma seviyelerine çıkartabilirsiniz. En üsteki elmaları toplamak da daha zordur ve daha fazla efor, 6Sigam seviyelerine gelen bir proses gerektirir. 3Sigma dediğimiz aslında %99 kalitenin olduğu bir proses 6Sigma ise milyonda 3.4 hatanın olduğu bir proses. Örnek vermek gerekirse; kargo firması üç yüz bin tane kargo gönderdiğinde eğer 3Sigma olarak çalıştığında üç bin tane kargosu kayıp anlamına gelmektedir. 6Sigma ile çalışırsa eğer 1 tane kargosu kayıp anlamına gelmektedir. Hedefin her zaman merkezde sapmanın az olduğu bir proses olmalıdır” dedi.

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİNDEN ENDÜSTRİMİZ NASIL YARARLANABİLİR?”
BURAK KÖLE – ATMOSFER TTO

Akademik çalışmalar sonucu ortaya çıkan entellektüel sermayenin ve yeni teknolojilerin ticarileştirilmesi için akademi ile endüstri arasında yalın ve etkin bir ara yüz olarak hizmet Atmosfer TTO’dan Burak Köle FIT ‘18’in üçüncü gününde “Teknoloji Transfer Ofislerinden Endüstrimiz Nasıl Yararlanabilir?” başlıklı bir seminer gerçekleştirdi. Konuşmasında teknoloji transferlerinin ne olduğunu, neler yaptığını anlatan Köle: “Akademik araştırma ve çalışmalar sonucunda açığa çıkan bir takım entelektüel varlıklar bulmaktır. Bu entelektüel varlıkların ticarileşmesine yönelik faaliyetler yürütülür.
Akademi ve endüstri arasında bir köprü görevi görür. Gri insanlardan oluşur, yani her iki tarafa da hitap eden insanlardır. AR-GE firmaları, [kutusol=11547] TEKNOPARK’lar bu faaliyetlerin yürütülmesinde kritik rol oynamaktadır. Hedef kitlesi kimlerdir; İlk kısım: Kurum, kuruluşlardan oluşmaktadır. Üniversiteler, sanayi kuruluşları, AR-GE firmaları gibi. Diğer kitleler ise, akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler, girişimciler, sanayiciler, yatırımcılar TTO’ların hedef kitlesinde yer alır. Yapılan iş aslında buradaki kurum ve kuruluşlar hedef kitlede yer alan kişilere bir araya getiren faaliyetler bütünüdür.  Üniversite ve sanayiyi farklı dilleri konuşan iki meslek gibi düşünebiliriz. Özellikle Amerika ve batı toplumlarında üniversite ve sanayi arasında iş birliği daha fazla olmasına rağmen biz de bu iş daha sıkıntılı olmasından ötürü TTO’ların bir ara yüz oluşturup, iş yerinde buluşmasında kritik bir rolü vardır” dedi.

“İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI 4.0”

GURUR ASİ – JANTSA

FIT ‘18’in ikinci gününde “İş Güvenliği Ve Sağlığı 4.0” konulu bir söyleşi gerçekleştiren JANTSA’dan Gurur Asi Türkiye’deki iş kazalarına ve cinayetlerine dikkat çekti. Çok kolay bir şekilde kazanların önlenebileceğini anlatan Asi; “Gazetelerin üçüncü sayfalarında her zaman okumaya alıştığımız haberler aslında iş kazaları ve cinayetleri. 25 yıldır bu sektörün içinde iş yapan birisi olarak söyleyebilirim ki kazaların hepsi çok kolay bir şekilde önlenebilir. Sadece ve sadece eğitim, gözetmek ve çalışanları birer insan olarak düşünmekle iş kazalarının önüne geçebiliriz. Bunun dışında insan davranışlarının gözlenmesinin de önemi büyük. Bu bir güvenlik kültürü, yeni kanunla birlikte işçi sağlığı güvenliği uzmanının bulundurulması zorunlu ama sadece kanunda yazılanı iş verene tebliğ etmekle görevlerini tamamladıklarını düşünüyorlar. İş güvenliği bir kültür değişimidir. Neden iş güvenliği çünkü fabrikalar maliyelerini optimize etmek istiyorlar, işçiyi bir demirbaş gibi düşündüğünüz zaman o işleyen parçasını sağlıklı tutmak tabii ki verimliliklerini artırır. Moral ve motivasyon da çok önemli. Kötü bir ortamda çalıştığınızı düşünün insandan bağımsız olarak yaptığınız yatırımlarla önleyebileceğiniz kaza oranı %4. Ne kadar yatırım yaparsanız yapın, insan faktörünü kontrol altına alamadığınız sürece iş kazası olacaktır. Tehlikeli hareketten kaynaklı iş kazalarının oranı %96 o yüzden kendimizi ve çevremizi eğitip uyaracağız. Sıfır kaza oranı ile yaşayan firmalar mevcut” dedi.

“ENDÜSTRİYEL IoT UYGULAMALARI”

SADELABS

Makineden makineye (M2M) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarına bağlantı sağlamak için ürün ve hizmet sağlayan SADELABS FIT ’18 seminer programında “Endüstriyel IoT Uygulamaları”nı anlattı.  Mehmet İlem ve Hasan Erkan’ın sunduğu seminer büyük ilgi gördü. Seminerde SADELAPS’ın ne yaptığını anlatan konuşmacılar; “Bizim bütün çözümlerimiz bir şekilde bağlantı içeriyor. Uzak bir noktadan veri transferi yapıyoruz. Dolayısıyla Turkcell, Vodafone gibi hem yerel hem de global firmalarla birlikte çözümler sunuyoruz. Aynı zamanda yeni nesil teknolojileri kullanıyoruz. Bunun dışında dikey çözümlerimiz var. Global olarak Microsoft, ESP gibi ya da diğer daha küçük firmalar gibi cloud çözümleri geliştiriyoruz. İzmir merkezli bir firmayız. Aynı zamanda İspanya, Almanya ve Hollanda da temsilciliklerimiz var. Bloutoot temelli çözüm önerimiz iki yıl önce Barcelona’da IoT Wolrd Kongresi kapsamında finalist seçilmiştik. Buna paralel olarak Microsoft bir program düzenledi, biz de SADELABS olarak ilk giren firmalardan biri olduk ve bu bize dünya çapında bilinirlik kazandırdı. Colombiya’dan bir firmada da bize çözüm sorabiliyor. Microsoft’un sitesinde listelenen bir firmayız. SADELAPS olarak kendimizi uçtan uca dijital çözüm partneri olarak nitelendiriyoruz. Henüz fikir aşamasındaki bir konuyu, projelendirip ona özel çözümler geliştirip müşterinin ihtiyacını karşılıyoruz ve konuya uygun çözüm geliştirdiğimiz için sadece ürünü teslim edip bırakmıyoruz. Kullanım süresi boyunca, yıllarca süren bir süreç de olsa destek vermeye devam ediyoruz” dedi.